Podjetniška akademija

PODJETNIŠKA AKADEMIJA

Podjetniška akademijaDoslej narejene empirične raziskave potrjujejo, da podjetja, ki imajo razvito notranje podjetništvo, izkazujejo najboljše poslovne rezultate. Doslej narejene empirične raziskave potrjujejo, da podjetja, ki imajo razvito notranje podjetništvo, izkazujejo najboljše poslovne rezultate.
Notranje podjetništvo je način stimuliranja in vlaganja v človeški kapital podjetja. Pridobljena znanja so investicija v zaupanje in drugačnost, kar vodi v konkurenčno prednost podjetja.

Z razvojem notranjega podjetništva ostaja podjetje na trgu zanimivo, ohranja najboljše kadre in razvija inovacije. Osrednja tema podjetniške akademije je inovativnost, ki je povezovalna sila med različnimi znanji. S programom želimo usposobiti in spodbuditi perspektivne kadre znotraj podjetja, da so nosilci sprememb in podjetniškega »mindseta«.

Notranji podjetnik je nekdo, ki zna pretvoriti kreativno misel oz. idejo v nov, inovativen proces, produkt ali storitev. Podjetniki oz. podjetniško misleči zaposleni so tisti, ki upajo tvegati in s tem prevzeti odgovornost, saj verjamejo v svoj lasten potencial. Koristi notranjega podjetništva so: hitra kultura prilagajanja spremembam, inovativni pristopi in sposobnost podjetja, da talente zadržijo znotraj organizacije.


OPIS IN POTEK PROGRAMA


IZVEDBA:

 • 6 modulov, 42 ur vsebin,
 • kombinirana izvedba – predavanja v živo in spletna učilnica (dodatna gradiva, forum ipd.),
 • certifikat,
 • snemanje video vsebin o notranjem podjetništvu,
 • vsebino lahko priznamo v sklopu študijskega procesa (pri izbirnem predmetu),
 • soavtorstvo priročnika za podjetje (naročnika).

 

VSEBINA:

 1. UVOD V NOTRANJE PODJETNIŠTVO – TOP 6 KOMPETENC PODJETNIKOV V ORGANIZACIJI
 2. INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST
 3. TEHNIKE KREATIVNEGA IN INOVATIVNEGA RAZMIŠLJANJA
 4. PITCHING IN PREDSTAVITEV SVOJIH IDEJ
 5. UČINKOVITOST IN SELF MANAGEMENT
 6. SNEMANJE PITCHOV IN ANALIZA

 

NAČIN DELA:

 • Udeležence se večkrat izpostavi,
 • sodelujejo s svojo participacijo na način, da podajajo mnenje, ideje,
 • dajejo povratne informacije,
 • sprejemajo povratne informacije drugih udeležencev in predavateljev,
 • poseben poudarek je na samorefleksiji.

 

 


PREDSTAVITEV VSEBINE


1. UVOD V NOTRANJE PODJETNIŠTVO IN TOP 6 KOMPETENC PODJETNIKOV V ORGANIZACIJI

Gre za uvodni modul, kjer udeleženci spoznajo pojem notranjega podjetništva. Skozi modul se dotaknemo vseh ključnih kompetenc, ki naj bi jih zaposlen s podjetniškim »mindsetom« imel.

Pregled vsebine:

Imate tisto kar vas loči od ostalih in definira kot glasnika notranjega podjetništva?

1. Uvod v notranje podjetništvo. Kaj je notranje podjetništvo in njegove prednosti.

2. 6 Kompetenc notranjega podjetnika – kako jih prepoznati in razvijati:

 • neodvisno razmišljanje – razmišljanje z lastno glavo,
 • iznajdljivost v negotovih situacijah,
 • nenehna rast in napredovanje skozi sodelovanje,
 • sprejemanje sprememb, hitra prilagodljivost
 • proaktivnost in učinkovitost,
 • izvedba, akcija.

3. Vodenje z vključevanjem (inclusive leadership)

a. EACH model (Empowerment – opolnomočenje, Accountability – odgovornost, Courage – pogum, and Humility – skromnost)

b. Vedenja, ki spodbujajo in omogočajo razvoj  inovativnosti pri zaposlenih

4. Samorefleksija

5. Zaključek

 

2. INOVATIVNO IN UČINKOVITO DO NOVIH IDEJ IN STALNIH IZBOLJŠAV

Težko je razumeti človeka,… ki razmišlja drugače, ki govori o zadevah, ki še niso bile videne ali preizkušene, ki sanja o boljšem in drugačnem, ki ruši obstoječe stanje, ki ga racionalisti ne razumejo, ki živi v prostranih svetovih, stran od znanega, utečenega, ki rešuje probleme drugače, ki …

Dokler kreativnosti ne prepoznamo pri sebi in ne spoznamo njenih prednosti, dotlej težko za kaj takega navdušimo tudi druge. Človek vidi tisto kar je naučen da vidi. Videti pa je mogoče tudi drugače.

Vsebina je sestavljena iz 2 delov, in sicer:

1. del : Inovativnost in ustvarjalnost

 • Tradicionalno in novodobno razmišljanje.
 • Kreativnost in podjetje.
 • Povezovanje nepredvidljivega.
 • Ustvarjalnost brez motivacije ni mogoča.
 • Zgodovinski temelji ustvarjalne miselnosti.
 • Človeški možgani – ustvarjalni stroj.
 • Logično in ˝nelogično˝ mišljenje.
 • Miselne in telesne veščine.
 • Graditelji in uničevalci ustvarjalnosti.
 • Osnove inovacijske kulture
 • Ustvarjalno reševanje problemov.
 • Inovacija in poslovna inovacija.
 • Tehnike generiranja idej in ustvarjalnega reševanja problemov.

 

3. TEHNIKE KREATIVNEGA IN INOVATIVNEGA RAZMIŠLJANJA

Nujnost sodobnega poslovnega sveta je kreativno mišljenje, ustvarjalnost. Pravilen načina razmišljanja zaposlenih za 21. stoletje je ta, ki v organizaciji zavestno razvija in spodbuja kreativnost pri zaposlenih.

V ljudeh so ideje, treba jih je prebuditi in omogočiti okolje, kjer je varno, da se te idejo izrazijo in udejanjijo. Svojo ponudbo, procese, postopke, logistiko, nižanje stroškov… lahko izboljšate s pomočjo vaših idej, idej zaposlenih.

2. del : Inovativnost in ustvarjalnost

 • Priprava možganov na ustvarjalnost.
 • 4 stebri inovativnosti.
 • Partnerska in inovacijska kultura.
 • Imitiranje.
 • Tehnike kreativnega in inovativnega razmišljanja.
 • Reševanje problemov in generiranje idej

 

4. PITCHING IN PREDSTAVITEV SVOJIH IDEJ

Prezentacija je vredna le toliko, kolikor si je občinstvo zapomni.

Vsakdo izmed nas ima ideje. Ampak le-te lahko zaživijo šele, če jih uspemo prenesti iz glave v svet. Naj gre za predstavitev podjetja, iskanje podpornikov vaše zamisli ali pa preprosto vsakdanje spoznavanje ljudi, komunikacijske veščine so tiste, ki naredijo razliko med pozabljeno idejo in idejo, ki je spremenila svet. Naučite se učinkovito prenesti vaše sporočilo na poslušalce in jih navdušiti s svojim nastopom.

Prav tako je pomembno, da način nastopanja prilagajamo vsakemu posamezniku glede na njegovo osebnost, karakter in temperament. Šele ko se človek dobro počuti v svoji koži, tudi pri svojem delu, so uspehi in prepoznavnost njegovega dela neprimerljivo večji. Namen delavnic je najprej poiskati in
zaznati vse lastne veščine in osebnostne atribute ter nato poiskati individualne rešitve za navdihujoč in samozavesten nastop.

1. del : Osnove predstavitev in pitchinga

 • Kako prepoznati potenciale svoje osebnosti, karakterja in temperamentov.
 • Kako prepoznati potenciale svoje osebnosti, karakterja in temperamentov.
 • Kako pritegniti gledalce oz. publiko s podajanjem informacij ali zgodbe na drugačen način.
 • Kako samozavestno zavzeti oder in vzpostaviti stik s kamero, gledalci oz. s svojo publiko.
 • Kako z neverbalno komunikacijo, s pravo energijo navdušiti in motivirati svoje gledalce.
 • Izboljšati govorne in glasovne veščine, psihično pripravljenost.
 • Razvijati, poznati in uporabljati čustva.
 • Kako predati sporočilo, da ga gledalci sprejmejo.
 • Pitch. Kaj je in značilnosti.
 • Zavedno obvladati svoje telo, svoj um, govor in glas.
 • Znati nadzorovati tremo in jo preusmeriti v pozitivno, živahno energijo.
 • Uživati v svojem delu, biti iskren in tako tudi najboljši.
 • Kaj je treba vedeti o vizualni podobi v javnosti za različne dogodke in priložnosti.

 

5. SNEMANJE PITCHOV IN ANALIZA (COACHING)

2. del : Snemanje pitchov in analiza (kot zadnji modul)

 • Praktičen del.
 • Priprava za nastop.
 • Snemanje predstavitev, vsebin za promocijo notranjega podjetništva.
 • Analiza – Coaching.

 

6. UČINKOVITOST IN SELF-MANAGEMENT 

Upravljanje z delom in zasebnim življenjem je za vse nas poseben izziv. Pri modulu se bomo usmerili na to, kaj v resnici je pomembnejše od ravnovesja med zasebnim in poslovnim svetom. Kako doseči visoko stopnjo učinkovitosti, ki bo v skladu s posameznikovimi željami in ambicijami. In kako visoko učinkovitost doseči, ne da bi za to trpeli naši zasebni interesi.

Da bi posameznik lahko bil kar se da učinkovit pa mora znati upravljati sam s sabo. Spoznali bomo ključne »saboterje«, ki nam jemljejo moč in energijo za spremembo oz. delovanje. Posledice delovanja teh saboterjev pa so za posameznika in podjetje zelo uničevalne in vodijo v izgorelost in neučinkovitost; začnejo se z nezadovoljstvom, raztresenostjo, nizkim nivojem energije, manjšo osredotočenostjo in ciljno naravnanostjo ipd.

Gre za miselne vzorce, ki se oblikujejo v mladosti, kot strategije preživetja in so pogosto ukoreninjeni. Naučili se jih bomo prepoznati, videti vpliv na naše delovanje in jih postopoma ter sistematično odpravljati. S tem, ko poznamo saboterje lažje razumemo sebe, pa tudi druge, kar nam omogoča lažje sodelovanje in izboljša timsko dinamiko. Na splošno pa izjemno vpliva na kakovost vseh vidikov našega življenja.

Vsebina:

 • Učinkovitost ni nujno odraz ravnovesja med poslovnim in zasebnim.
 • Tvoja definicija uspeha.
 • Načrtovanje karierne poti – moj poslovno-zasebni plan učinkovitosti.
 • 10 ključnih saboterjev učinkovitosti in dobre timske dinamike:
  • sodnik, je glavni saboter – tisti, zaradi katerega vsi trpijo. Sili nas, da iščemo napake na sebi, pri drugih in v naših pogojih ter okoliščinah. Ustvarja večino naše nesložnosti, stresa, jeze, razočaranja, sramu in krivde.
  • perfektnež, je perfekcionist, kjer gresta izjemna potreba po redu in organizaciji predaleč. Ima močno potrebo po samonadzoru in samoomejevanju.
  • ugajalec, skuša pridobiti naklonjenost s pomaganjem, ugajanjem, reševanjem ali laskanjem drugim. Ima močno potrebo po tem, da je všečen ljudem.
  • hiper-dosežkar, je odvisen od stalnega dokazovanja in doseganja samospoštovanja in samovrednotenja. Je tekmovalen, dober pri prikrivanju negotovosti in prikazovanju pozitivne slike.
  • žrtev, želi skozi čustva in temperament doseči pozornost in naklonjenost. Ima izrazit fokus na notranje občutke, še posebej na boleče. Je mučenik in v tej vlogi porabi ogromno količine energije.
  • hiper-racionalist, Ima intenziven fokus na racionalnem procesiranju vsega, vključno z odnosi. Lahko je videti hladen, odmaknjen in intelektualno aroganten.
  • hiper-pazljivec, ima stalen intenziven strah pred nevarnostmi in vsem, kar bi lahko šlo narobe. Je vedno zaskrbljen, s kroničnimi dvomi o sebi in drugih. Konstantno pričakovanju nezgode ali nevarnosti.
  • nemirnež, je nemiren, potrebuje vedno nove aktivnosti in konstantno zaposlenost. Redko je pri miru ali zadovoljen s trenutno aktivnostjo.
  • nadzornik, Ima izrazito potrebo po prevzemu nadzora. Visoka anksioznost in nepotrpežljivost, ko to ni mogoče. Z drugimi se povezuje skozi tekmovanje, izziv, telesnost ali konflikt.
  • izmikovalec. Na ekstremen način je fokusiran na pozitivno in prijetno. Zmanjšuje pomen realnih problemov. Ima težavo reči ne. Drugim se raje upira s pasivno agresivnimi sredstvi kot neposredno. Rad odlaša.
 • 3 glavne moči človeka: fokus, identifikacija, prepričanja.
 • Zaveza k akciji.

 


IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA


Predavanje se izvede v skupini, kjer je poudarek na izkustvenem učenju. En izobraževalni dan zajema 7 pedagoških ur. Optimalna skupina udeležencev je 12.

Program zajema:

 • 6 izobraževalnih dni (skupaj 42 pedagoških ur),
 • dodatne vsebine v spletni učilnici,
 • izdelan priročnik o notranjem podjetništvu za vaše podjetje,
 • kratke izobraževalne video vsebine na temo notranjega podjetništva – ki jih posnamejo udeleženci programa (v sklopu vaje pitcha),
 • evalvacija posameznih vsebin in celotnega programa,
 • knjiga dr. Andreja Pompeta Inovativnost in ustvarjalnost,
 • gradiva za potrebe izvedbe izobraževanja,
 • priporočila za prihodnja izobraževanja.

 


PREDAVATELJI


 

 


KONTAKT


GEA College d. d.

Barbara Podlogar

T: 01 588 13 87
E: barbara.podlogar@gea-college.si

https://seminarji.gea-college.si/