Podjetja

Zakaj izobraževanje v vašem podjetju/organizaciji?

Hitre in dinamične spremembe trga prinašajo vsakemu podjetju/organizaciji vsak dan nove izzive. Kupci postajajo zahtevnejši. Imajo specifične želje in zahteve, katerim moramo ugoditi. Na drugi strani se pojavlja vse več podjetij z identično ponudbo. Če torej želimo ohranjati konkurenčne prednosti, s tem pa tržne deleže in ne nazadnje delovna mesta, je obnavljanje in pridobivanje novih znanj, veščin, spretnosti in kompetenc zaposlenih na vseh ravneh nujno.

 

Katere vsebine izobraževanj izbrati?

Vsako podjetje se v poslovni praksi srečuje s specifičnimi izzivi in problemi, ki je značilno prav zanj. Splošna izobraževanja na določeno temo so pogosto manj učinkovita, kot bi lahko bilo skrbno načrtovano izobraževanje, kreirano za skupino sodelavcev v vašem podjetju.

Kako bomo določili prave vsebine za sodelavce vašega podjetja/organizacije?

Izobraževanje v podjetjih mora biti v skladu z vizijo, poslanstvom in strategijo naročnika. Biti mora pomemben inštrument za hitrejše in učinkovitejše doseganje zastavljenih ciljev in omogočati razvoj.

Zato vsebine usposabljaj določamo skupaj:

 • Ugotovimo specifične probleme in izzive, s katerimi se naročnik srečuje pri svojem poslovanju
 • Definiramo znanja, ki so potrebna za rešitev teh problemov
 • Definiramo skupine udeležencev in njihovo predznanje na izbranih področjih
 • Definiramo program usposabljanja in trajanje ter ga dokončno uskladimo z naročnikom
 • Organiziramo usposabljanje v prostorih podjetja ali na drugi lokaciji (glede na željo naročnika)

Kdo so možni izvajalci »incompany programov«?

V izvedbe usposabljanj v podjetjih vključujemo izvajalce, ki so praktiki na svojem področju – so sami podjetniki, podjetniški svetovalci v podjetjih ali pa zasedajo vodilna mesta v podjetjih. Imajo dolgoletne izkušnje pri poučevanju odraslih slušateljev in svoje poslovno in andragoško znanje ves čas nadgrajujejo. So naši dolgoletni in preskušeni sodelavci, ki pri slušateljih dosegajo najvišje ocene v kakovosti izvedb.

Zakaj izbrati nas?

Znanje lahko takoj uporabite v praksi.

V poslovnem svetu šteje samo takojšnji učinkovit prenos novih znanj v vsakodnevno strokovno delo, kar našim slušateljem zaradi praktično naravnanih vsebin že dolgo uspeva. Prepričate se o tem tudi sami!

 • Na voljo so vam kvalitetne in aktualne vsebine
  V sodelovanju z domačimi in tujimi izobraževalnimi ustanovami ter številnimi zunanjimi sodelavci nenehno skrbimo za razvoj in pestrost ter aktualnost naših izobraževanj.
 • Znanje sprejemate od odličnih predavateljev
  Z nami sodeluje več kot 300 predavateljev – specialistov, uspešnih podjetnikov, menedžerjev, svetovalcev, ki svoja znanja črpajo iz prakse in tematiko na privlačen način približajo vsakemu od vas.
 • Izobražujete se pri dobrih poznavalcih podjetništva
  Z oranjem ledine podjetniškega izobraževanja v Sloveniji smo v več kot 25 let letih pridobili dragocene izkušnje, ki jih s pridom uporabljamo za uspešno zadovoljevanje vaših želja in potreb.
 • Prejmete certifikat
  Na določenih izobraževanjih po zaključku prejmete potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju.

 

GEA College d.d.

Dunajska 156, Ljubljana

Monika Strahovnik – Vodja marketinga in poslovnega razvoja

M: monika.strahovnik@gea-college.si

T: 01 5881 470, 041/250 060