NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

V današnjem času, ko šolska izobrazba in spričevalo ali diplomska listina že skoraj pregovorno ne pomenijo več nujno tudi dokazila o poklicni usposobljenosti posameznika in ko se na trgu skoraj dnevno pojavljajo potrebe po novih znanjih, novih izkušnjah in novih poklicih, je NPK lahko priložnost za vsakega posameznika in zaposlene v podjetjih, da postanejo bolje usposobljeni in konkurenčnejši na domačih in mednarodnih trgi. NPK sodi med bolj iskana izobraževanja za odrasle s katerimi posameznik pridobijo uporabna znanja.

Na GEA Collegu že več let uspešno izvajamo NPK:

  • usposabljanje za nepremičninskega posrednika (priprava na izpit),
  • dopolnilno usposabljanje za nepremičninskega posrednika (vsakih 5 let za obnovo licence),
  • omogočamo opravljanje izpita pri katerem imajo naši tečajniki odlične rezultate,
  • dodatna izobraževanja, ki vam olajšajo podjetniško pot na področju nepremičnin.

Primerjava med certifikatom NPK in šolskim spričevalom

  • Z NPK posamezniki izkazujejo poklicno usposobljenost za določen poklic na določeni ravni zahtevnosti del, ne dobijo pa stopnje izobrazbe.
  • Pri nekaterih NPK je določena stopnja ali smer izobrazbe že predpogoj za pridobitev NPK.
  • V nekaterih primerih lahko posameznik pridobi tudi NPK na višji ravni zahtevnosti del od posameznikove dosežene stopnje izobrazbe.

 

Kontaktna oseba: Tanja Moračanin – Svetovalka v prodaji in v postopku NPK
E-pošta: tanja.moracanin@gea-college.si
Telefon 01 / 5881 311