NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

V današnjem času, ko šolska izobrazba in spričevalo ali diplomska listina že skoraj pregovorno ne pomenijo več nujno tudi dokazila o poklicni usposobljenosti posameznika in ko se na trgu skoraj dnevno pojavljajo potrebe po novih znanjih, novih izkušnjah in novih poklicih, je NPK lahko priložnost za vsakega posameznika in zaposlene v podjetjih, da postanejo bolje usposobljeni in konkurenčnejši na domačih in mednarodnih trgi. NPK sodi med bolj iskana izobraževanja za odrasle s katerimi posameznik pridobijo uporabna znanja.

Na GEA Collegu že več let uspešno izvajamo NPK:

  • usposabljanje za nepremičninskega posrednika (priprava na izpit),
  • dopolnilno usposabljanje za nepremičninskega posrednika (vsakih 5 let za obnovo licence),
  • omogočamo opravljanje izpita pri katerem imajo naši tečajniki odlične rezultate,
  • dodatna izobraževanja, ki vam olajšajo podjetniško pot na področju nepremičnin.

Primerjava med certifikatom NPK in šolskim spričevalom

  • Z NPK posamezniki izkazujejo poklicno usposobljenost za določen poklic na določeni ravni zahtevnosti del, ne dobijo pa stopnje izobrazbe.
  • Pri nekaterih NPK je določena stopnja ali smer izobrazbe že predpogoj za pridobitev NPK.
  • V nekaterih primerih lahko posameznik pridobi tudi NPK na višji ravni zahtevnosti del od posameznikove dosežene stopnje izobrazbe.

 

Kontaktna oseba:Emanuela Eduard Muhič – Strokovna sodelavka v izobraževanju
E-pošta:emanuela.eduard-muhic@gea-college.si
Telefon01 / 5881 369

NPK izpit za nepremičninskega posrednika

NPK usposabljanje za licenco nepremičninskega posrednika

Če želite biti resnično dobro pripravljeni na izpit za licenco, se pridružite našim skupinam, ki imajo na strokovnem izpitu izjemne uspehe! Če se želite poklicno ukvarjati s posredovanjem in prodajo nepremičnin morate pridobiti licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z …

NPK dopolnilno usposabljanje

Nepremičninski posrednik se je skladno z zakonom (odločba 8. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju) dolžan vsakih pet let dopolnilno usposabljati. GEA College je pooblaščen za izvajanje dopolnilnega usposabljanja za nepremičninske posrednike in program izvaja . 11 - 12junij Dopolnilno usposabljanje …

NPK praktične priprave na izpit

GEA College je vaš vir za cenovno ugodne seminarje in delavnice s področja prometa z nepremičninami. Zavedamo se, da ne glede na to ali ste nepremičninski posrednik ali lastnik podjetja upravljanje z nepremičninami zahteva nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje. Zakonodaja in …