Nad konflikte z dobro povratno informacijo

Konflikti so sestavni del našega poslovnega in zasebnega življenja. So nekaj naravnega, čeprav pri reševanju oz. soočanju s konflikti nismo najbolj uspešni. Ko izobražujem podjetja oz. zaposlene v podjetjih o komunikaciji opažam, da je večina nesoglasij posledica slabe komunikacije. Da tako rekoč sploh ni konfliktov, ki bi se nanašali na vsebino, kar je zaskrbljujoče. Do konfliktov prihaja že zaradi drugačnih mnenj, kar je posledica zelo malo razvite tolerance.
Za uspešno podjetje, hiter razvoj pa so drugačna mnenja, drugačni pogledi, argumenti ključni. Ne moremo priti do napredka, novih idej in vpogledov, če se z vsem vsi strinjamo. Če je v podjetju vzpostavljeno takšno komunikacijsko ozračje, kjer izražanje mnenje, dvomov, nestrinjanj ni zaželeno, ni priporočljivo ali celo ni varno. Namesto, da bi se ukvarjali z vsebino, kjer sta sogovornika enakovredna se ukvarjamo z neustreznimi odzivi in agresivno komunikacijo. V času konflikta smo žal ujetniki vzorcev, ki jih imamo. Če v času konflikta nimamo trenutka, v katerem lahko izbiramo, naš način odziva, potem delujemo zelo avtomatsko. Nimamo možnosti, da bi reagirali tako, da bi prišli do rezultata, ki ga želimo doseči. Sposobnost premislit predno od-reagiraš je svoboda. Pomagamo si lahko s treningi čustvene inteligence in komunikacijskimi veščinami.

V času konflikta je ustrezno podana povratna informacija ključna. Pomaga nam širiti naše poznavanje sebe in drugih, tako lahko bolj jasno sporočamo naša pričakovanja, sebe in gradimo dobre odnose. S pomočjo dobrih komunikacijskih veščin pridobimo čas in možnost, da se ukvarjamo s pomembnimi rečmi (z vsebino, s projekti, delom) in ne z iskanjem krivcev, užaljenostjo, prelaganjem odgovornosti ipd. Dobra komunikacija motivira zaposlene in na srečo se jo lahko naučimo.

Da bi povratno informacijo dali na ustrezen in učinkovit način je recept ta:
• Jaz + čustvo (Skrbi me…Jezn-a sem…Razočaran-a sem…) –IZHAJAJ IZ SEBE, uporabi tako imenovana “jaz sporočila. To so edina sporočila, ki spodbujajo dialog.
• Vedenje (…ker opažam, da si že nekaj dni zelo slabe volje, ko te pokličem si zadirčen, ko prideš si tiho…in to zelo slabo vpliva na najin odnos…) – KONKRETNO opiši vedenje.
• Preverim situacijo (…Kako ti vidiš to vedenje? Se tebi zdi drugače?…) – preveri svoj pogled.
• Akcija (…Kaj lahko storiš glede tega? Ti lahko kako pomagam?…) – pogled naprej.

Na tak način je naša komunikacija jasna, konkretna, brez obtoževanja in velika verjetnost je, da bo rezultat bistveno boljši, kot bi bil, če bi uporabljali “ti sporočila” (Glej kakšen si, kaj počneš….). Komunikacija na tak način avtomatsko izzove sogovornika, da se začne braniti, gre v ofenzivo oz. proti napad, kar pa ne vpliva na spremembo vedenja, ki jo želimo doseči ampak na poglobitev konflikta.

Prav tako se v odnosih ne poslužujmo taktike »saj bo minilo« saj nas ta lahko drago stane.

V vsakem odnosu so konflikti nekaj naravnega. Če se znamo z njimi soočiti, z ustrezno komunikacijo, so lahko ključen element za poglobitev odnosa in zaupanja. Pa srečno!