Finance

Finance

Namen programa je poznavanje in razumevanje informacij o poslovanju, ter pravilna uporaba podatkov pri poslovnem odločanju. Poznavanje osnovnih konceptov poslovanja, računovodstva, financ in investiranja. Poenotiti pojmovanje in razumevanje temeljnih kategorij v poslovanju podjetij v ciljni skupini zaposlenih ter udeležence seznaniti z osnovnimi stroškovnimi koncepti, temeljnimi računovodskimi izkazi, finančnimi kazalniki ter kategorijami investicij in njihovo analizo.

Ciljne skupine programa:

 
• zaposleni, ki ne delajo na področju financ, a potrebujejo osnovno razumevanje temeljnih kategorij s tega področja (npr. nabava in prodaja, marketing, razvoj in tehnologija),
• vodje proizvodnih obratov, ki za svoje delo potrebujejo osnovno razumevanje temeljnih kategorij s področja financ.

10 - 21december - januar

MIKROEKONOMIJA

10. 12. 2021 450,00 / 549,00 z DDV Neomejeno prostih mest SEMINARJI, Finance
Poglej podrobnosti
16 - 21april - maj

MAKROEKONOMIJA

16. 4. 2022 450,00 / 549,00 z DDV Neomejeno prostih mest SEMINARJI, Finance
Poglej podrobnosti