Seminar je že pretekel

USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST V POSLOVNIH PROCESIH

Spoznaj tehnike ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov ter veščine generiranja podjetniških idej!   

Zaradi posebnega zanimanja smo nekatera naša predavanja odprli tudi zunanjim slušateljem. Tako se nam lahko pridružite pri izvedbi predmetov za izredne študente in se prepričate kako dobre vsebine zagotavljamo znotraj študijskih programov. Vsebine so uporabne, zanimive in takoj prenosljive v prakso. Predavatelji pa vrhunski strokovnjaki iz svojih področij.

V kolikor se v naslednjih 3 letih odločite za študij pri nas pa vam poslušane vsebine lahko priznamo. Ob predpostavki, da opravite tudi vse potrebne ostale obveznosti, ki jih predavatelj predmeta zahteva (seminarsko nalogo, izpit ipd.).

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Izvajalec: doc. dr. Andrej Pompe

Termini predavanj:

 • petek, 21.2. 2020, od 16:00 do 20:10
 • sobota, 29.2. 2020, od 9:00 do 13:10
 • sobota, 7.3. 2020, od 9:00 do 13:10
 • sobota, 14.3. 2020, od 9:00 do 13:10
 • sobota, 21.3. 2020, od 9:00 do 13:10

Skupno število ECTS: 7

Študijska skupina: Priključitev skupini izrednih študentov programa Digitalni marketing in Podjetništvo v perspektivnih panogah

Cena: 525,00 EUR (+ 22% DDV)


VSEBINA PREDMETA

 • Zgodovina ustvarjalnosti kot temelj kreativne in inovativne miselnosti
 • Logika in ustvarjalnost
 • Ustvarjalni procesi
 • Možgani – ustvarjalni stroj
 • 3-komponentni model ustvarjalnosti
 • Osem pomembnih sposobnosti za razvijanje lastnega talenta
 • Ključni pojmi v procesu ustvarjalnosti
 • Ustvarjalnost in podjetništvo
 • Inovacije in inovacijski proces
 • Vodenje ustvarjalno inovativnega procesa
 • Ustvarjanje in spodbujanje ustvarjalne in inovativne kulture v podjetju
 • Proces ustvarjalnega reševanje problemov
 • Tehnike ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov
 • Proces snovanja prototipa in priprava predstavitvenega projekta
TERMIN: 21. 2. 2020 (16:00 - 20:10)

CILJI IN KOMPETENCE

 • Razumevanje in boljše izkoriščanje ustvarjalno inovativnega potenciala
 • Rrazvijejo si tehnike za učinkovitejše identificiranje in reševanje problemov, s poudarkom na veščini generiranja podjetniških idej
 • Poudarek na razvijanju sposobnosti ciljnega usmerjanja, ustvarjalnega mišljenja, produktivne analize, sposobnost ohranjanja mirnosti, koncentracije, čustvene moči, povečevanju energije in konsistentnosti. poseben poudarek je na razvoju konceptualnih sposobnosti in holističnega dojemanja problemov.
 • Inventivno in inovacijsko razmišljanje z delom na konkretnih prototipih izdelkov ali modelov.
 • Treniranje procesa uvajanja ustvarjalnega in inovativnega mišljenja v podjetju
 • Uporaba orodij – tehnik za reševanje problemov.

 

IZVAJALEC/KA

Doc. dr. Andrej Pompe, je strokovnjak za znamke in znamčenje, strateške tržne komunikacije in svetovanje v okviru BrandBusinessSchool. Skrbi za odličnost komunikacij domačih in svetovno znanih tržnih znamk. Na dosedanji profesionalni poti se je izkazal kot tržni raziskovalec, vodja sejemske dejavnosti, direktor projektov in marketinški direktor. Leta 1991 je soustanovil agencijo Formitas ter desetletje in pol kreativno direktoroval, sedaj pa deluje kot svetovalec. Je predavatelj, moderator, mentor, snovalec študijskih programov in avtor številnih strokovnih prispevkov v marketinški literaturi. Že vrsto let predava teme s področja inovativnosti ter marketinga na Fakulteti za podjetništvo ter Centru višjih šol GEA College in s pomočjo interaktivnih delavnic spodbuja ljudi k ustvarjalnemu razmišljanju. Podpisal se je pod dve knjigi Vodnik po marketinški galaksiji ter Ustvarjalnost in inovativnost. Nujnost sodobnega podjetništva, v kratkem izide tretja z naslovom Znamka Mesta. Pomemben ustvarjalec pozicije mesta v konkurenčnem okolju. Trenutno sta zanj najbolj aktualna projekta: (a) pospeševanje turizma na lokalnih ravneh, za kar je razvil inovativno metodologijo kreiranja integralnih turističnih produktov ter (b) razširitev uporabe znamke I FEEL SLOVENIA na celotnem spektru delovanja Republike Slovenije.

CILJI IN KOMPETENCE

 • Razumevanje in boljše izkoriščanje ustvarjalno inovativnega potenciala
 • Rrazvijejo si tehnike za učinkovitejše identificiranje in reševanje problemov, s poudarkom na veščini generiranja podjetniških idej
 • Poudarek na razvijanju sposobnosti ciljnega usmerjanja, ustvarjalnega mišljenja, produktivne analize, sposobnost ohranjanja mirnosti, koncentracije, čustvene moči, povečevanju energije in konsistentnosti. poseben poudarek je na razvoju konceptualnih sposobnosti in holističnega dojemanja problemov.
 • Inventivno in inovacijsko razmišljanje z delom na konkretnih prototipih izdelkov ali modelov.
 • Treniranje procesa uvajanja ustvarjalnega in inovativnega mišljenja v podjetju
 • Uporaba orodij – tehnik za reševanje problemov.

 

IZVAJALEC/KA

Doc. dr. Andrej Pompe, je strokovnjak za znamke in znamčenje, strateške tržne komunikacije in svetovanje v okviru BrandBusinessSchool. Skrbi za odličnost komunikacij domačih in svetovno znanih tržnih znamk. Na dosedanji profesionalni poti se je izkazal kot tržni raziskovalec, vodja sejemske dejavnosti, direktor projektov in marketinški direktor. Leta 1991 je soustanovil agencijo Formitas ter desetletje in pol kreativno direktoroval, sedaj pa deluje kot svetovalec. Je predavatelj, moderator, mentor, snovalec študijskih programov in avtor številnih strokovnih prispevkov v marketinški literaturi. Že vrsto let predava teme s področja inovativnosti ter marketinga na Fakulteti za podjetništvo ter Centru višjih šol GEA College in s pomočjo interaktivnih delavnic spodbuja ljudi k ustvarjalnemu razmišljanju. Podpisal se je pod dve knjigi Vodnik po marketinški galaksiji ter Ustvarjalnost in inovativnost. Nujnost sodobnega podjetništva, v kratkem izide tretja z naslovom Znamka Mesta. Pomemben ustvarjalec pozicije mesta v konkurenčnem okolju. Trenutno sta zanj najbolj aktualna projekta: (a) pospeševanje turizma na lokalnih ravneh, za kar je razvil inovativno metodologijo kreiranja integralnih turističnih produktov ter (b) razširitev uporabe znamke I FEEL SLOVENIA na celotnem spektru delovanja Republike Slovenije.

Kontakt

Janja Srčnik – vodja projektov v izobraževanju in NPK

T: 01 5881 311

E. janja.srcnik@gea-college.si