Seminar je že pretekel

USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST V PODJETNIŠTVU

Izvajalec: doc. dr. Andrej Pompe

Termini predavanj: 13.4., 20.4., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., in 8.6.

Skupno število srečanj in ur predavanj: 7 dni / 38 ur

Ure predavanj: od 9. do 13.10 ure

Termini izpita: 28.6.

Študijska skupina: Priključitev skupini izrednih študentov programa Podjetništvo

Redna cena: 683,20 EUR (DDV je že vključen)


VSEBINA PREDMETA

 • Zgodovina ustvarjalnosti kot temelj kreativne in inovativne miselnosti
 • Logika in ustvarjalnost
 • Ustvarjalni proces
 • Možgani – ustvarjalni stroj
 • Tri komponentni model ustvarjalnosti
 • Osem pomembnih sposobnosti za razvijanje lastnega talenta
 • Ključni pojmi v procesu ustvarjalnosti
 • Ustvarjalnost in podjetništvo
 • Inovacije in inovacijski proces
 • Vodenje ustvarjalno inovativnega procesa
 • Spodbujanje ustvarjalno kulture v podjetju
 • Proces ustvarjalnega reševanje problemov
 • Tehnike ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov
 • Proces snovanja prototipa in priprava predstavitvenega projekta
TERMIN: 13. 4. 2019 (9:00 - 13:10)

CILJI IN KOMPETENCE

 • Razumevanje in boljše izkoriščanje ustvarjalno inovativnega potenciala
 • Razvijejo si tehnike za učinkovitejše identificiranje in reševanje problemov, s poudarkom na veščini generiranja podjetniških idej
 • Poudarek na razvijanju sposobnosti ciljnega usmerjanja, ustvarjalnega mišljenja, produktivne analize, sposobnost ohranjanja mirnosti, koncentracije, čustvene moči, povečevanju energije in konsistentnosti. Poseben poudarek je na razvoju konceptualnih sposobnosti in holističnega dojemanja problemov.
 • Inventivno in inovacijsko razmišljanje z delom na konkretnih prototipih izdelkov ali modelov.
 • Treniranje procesa uvajanja ustvarjalnega in inovativnega mišljenja v podjetju
 • Uporaba orodij – tehnik za reševanje problemov.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI

 • ­ prepoznavanje razlik in odnosov med ustvarjalnimi procesi, inovativnostjo in podjetništvom­
 • razumevanje glavnih dejavnikov, ki spodbujajo ustvarjalne procese­
 • prepoznavanje lastnega ustvarjalnega pristopa k ustvarjalnem reševanju problemov­
 • razumevanje potrebnih veščin in sposobnosti, ki so osnova za ustvarjalnost in inovativnost­
 • razumevanje in prakticiranje inovacije s pomočjo prototipa produkta
 • prakticiranje generiranja podjetniških idej­
 • pridobiti lastnosti vodje ustvarjalne in inovacijske podjetniške kulture­
 • uporaba tehnik ustvarjalnega reševanja problemov in generiranja idej­
 • spopadanje z inovacijskimi izzivi na različnih poslovnih področjih­
 • kombiniranje različnih tehnologij in pristopov na inovativen način

CILJI IN KOMPETENCE

 • Razumevanje in boljše izkoriščanje ustvarjalno inovativnega potenciala
 • Razvijejo si tehnike za učinkovitejše identificiranje in reševanje problemov, s poudarkom na veščini generiranja podjetniških idej
 • Poudarek na razvijanju sposobnosti ciljnega usmerjanja, ustvarjalnega mišljenja, produktivne analize, sposobnost ohranjanja mirnosti, koncentracije, čustvene moči, povečevanju energije in konsistentnosti. Poseben poudarek je na razvoju konceptualnih sposobnosti in holističnega dojemanja problemov.
 • Inventivno in inovacijsko razmišljanje z delom na konkretnih prototipih izdelkov ali modelov.
 • Treniranje procesa uvajanja ustvarjalnega in inovativnega mišljenja v podjetju
 • Uporaba orodij – tehnik za reševanje problemov.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI

 • ­ prepoznavanje razlik in odnosov med ustvarjalnimi procesi, inovativnostjo in podjetništvom­
 • razumevanje glavnih dejavnikov, ki spodbujajo ustvarjalne procese­
 • prepoznavanje lastnega ustvarjalnega pristopa k ustvarjalnem reševanju problemov­
 • razumevanje potrebnih veščin in sposobnosti, ki so osnova za ustvarjalnost in inovativnost­
 • razumevanje in prakticiranje inovacije s pomočjo prototipa produkta
 • prakticiranje generiranja podjetniških idej­
 • pridobiti lastnosti vodje ustvarjalne in inovacijske podjetniške kulture­
 • uporaba tehnik ustvarjalnega reševanja problemov in generiranja idej­
 • spopadanje z inovacijskimi izzivi na različnih poslovnih področjih­
 • kombiniranje različnih tehnologij in pristopov na inovativen način

Kontakt

Nina Pristov – vodja projektov v izobraževanju

T: 01 5881 325

E. nina.pristov@gea-college.si

Kategorija:

560,00 / 683,20 z DDV