Seminar je že pretekel

Uporabnost branja bilanc pri ocenjevanju poslovnih partnerjev

 • Analiza računovodskih izkazov s kazalniki (delavnica)
  • Skupine računovodskih kazalnikov in izračun najbolj temeljnih kazalnikov pri posamezni skupini – investiranje, financiranje, vodoravna finančna sestava, obračanje, gospodarnost, dobičkonosnost

 

 • Dejavniki, ki vplivajo na izbrane finančne kazalnike (delavnica)
 • Vpliv na EBIT in EBITDA, EBITDA maržo, neto finančni dolg, NFD/EBITDA
 • Vpliv dodatnega zadolževanja na kazalnike financiranja, likvidnosti in dobičkonosnosti
 • Obratni kapital: izračun dejanskega in potrebnega obratnega kapitala, vpliv poslovnih odločitev na obratni kapital – vzvodi, s katerimi vplivamo na raven denarnih sredstev (in s tem na svojo plačilno sposobnost)

 

 • Uporabnost branja bilanc pri ocenjevanju poslovnih partnerjev (kupcev in dobaviteljev) – hitra analiza (delavnica):
 • Ali podjetje primerno financira svoja sredstva in zakaj je to pomembno?
 • Kakšna je zadolženost podjetja in kako tvegano je to podjetje za upnike?
 • Kako dobro podjetje gospodari, kako uspešno je?
TERMIN: 4. 10. 2017 (14:00 - 17:00)

Slušatelj bo dobil odgovore na:

– Kaj nam povejo kazalniki investiranja in kazalniki financiranja?
– Kaj povejo kazalniki vodoravne finančne sestave (likvidnosti)?
– Kako kazalniki obračanja pomagajo pri sprejemanju odločitev?
– Kateri kazalniki dobičkonosnosti so pomembni?
– Kakšen je pomen obratnega kapitala za podjetje?
– Kaj zanima banke, ko ocenjujejo našo plačilno sposobnost?
– Kako s »hitro analizo« bilanc ocenimo potencialnega kupca (v smislu, ali bo sposoben poravnati račun v dogovorjenem roku)?
– Kako s »hitro analizo« bilanc ocenimo potencialnega dobavitelja (v smislu, ali se bo sposoben držati sklenjenih dogovorov)?

Slušatelj bo dobil odgovore na:

– Kaj nam povejo kazalniki investiranja in kazalniki financiranja?
– Kaj povejo kazalniki vodoravne finančne sestave (likvidnosti)?
– Kako kazalniki obračanja pomagajo pri sprejemanju odločitev?
– Kateri kazalniki dobičkonosnosti so pomembni?
– Kakšen je pomen obratnega kapitala za podjetje?
– Kaj zanima banke, ko ocenjujejo našo plačilno sposobnost?
– Kako s »hitro analizo« bilanc ocenimo potencialnega kupca (v smislu, ali bo sposoben poravnati račun v dogovorjenem roku)?
– Kako s »hitro analizo« bilanc ocenimo potencialnega dobavitelja (v smislu, ali se bo sposoben držati sklenjenih dogovorov)?

Ugodnosti

Za fizične osebe:

 • 10% popusta za fizične osebe
 • 15% popusta za izbiro 4 seminarjev
 • 25% popusta za izbiro 8 seminarjev ali več

Za pravne osebe:

 • 3 – 5 udeležencev priznamo 10% popust
 • 5 – 7 udeležencev priznamo 15% popust
 • 7 in več udeležencev priznamo 20% popust

Kontakt

Mateja Pirc Vrban – svetovalka v izobraževanju in v postopku NPK

T: 01 5881 325

E. mateja.pirc@gea-college.si

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si

Kategorija:

125,00 / 152,50 z DDV

Na zalogi