Seminar je že pretekel

RAČUNOVODSTVO ZA PODJETNIKE

Izvajalec: mag. Nataša Pustotnik

Termini predavanj: 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., in 4.4.

Skupno število srečanj in ur predavanj: 7 dni / 35 ur

Ure predavanj: od 16. do 20.10 ure

Termini izpita: 25.4. ali 26.6.

Študijska skupina: Priključitev skupini izrednih študentov programa Podjetništvo

Early bird cena do 14.1.2018: 595 EUR

Redna cena od 15.1.2018: 665 EUR

Cena izpita: 160 EUR (pristop k izpitu ni obvezen)


VSEBINA PREDMETA

 • Uvod: poslovni sistem in mesto računovodstva v njem, sestavine in vrste računovodstva
 • Gospodarske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo ter računovodski obračuni za zunanje poročanje; informacije za zunanje uporabnike računovodskih poročil
 • Knjigovodske listine in poslovne knjige; vpliv poslovnih dogodkov na spremembe kategorij v računovodskih izkazih
 • Spremljanje stroškov v podjetju, izračunavanje stroškovnih cen, vloga stroškovnega računovodstva za notranje uporabnike informacij
 • Pomen operativnega načrtovanja v podjetju in vloga računovodskega predračunavanja
 • Računovodska analiza s kazalniki, analiziranje računovodskih izkazov in sprejemanje poslovnih odločitev o poslovanju s poslovnim partnerjem

CILJI IN KOMPETENCE

 • Poznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
 • Poznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
 • Spoznati vlogo računovodskih funkcij v poslovnem procesu (knjigovodstvo, računovodsko načrtovanje, analiziranje, nadziranje)
 • Razumeti vpliv poslovnih dogodkov na spremembo ekonomskih kategorij v računovodskih izkazih
 • Razumeti koncept sestavljanja računovodskih izkazov (izkaza poslovnega izida, bilance stanja, izkaza denarnih tokov) in ga usvojiti na enostavnih primerih poslovnih transakcij
 • Razumeti različne stroškovne koncepte in jih znati uporabiti v strateških poslovnih odločitvah
 • Znati uporabljati orodja za enostavno načrtovanje poslovanja
 • Spoznati osnovne računovodske kazalnike in jih uporabiti pri analiziranju računovodskih izkazov podjetij

 

PREDVIDENI REZULTATI IZOBRAŽEVANJA

 •  Razumeti vlogo računovodstva kot informacijskega sistema, ki pomaga pri nadziranju, analiziranju, reševanju problemov in odločanju v podjetju
 • Poznati vsebino in razumeti namen temeljnih računovodskih izkazov za različne uporabnike računovodskih informacij
 • Razumeti informacije o stroških, ki jih pripravlja stroškovno računovodstvo, in znati na podlagi poročil sprejeti odločitve, povezane s cenami, stroški, količinami, proizvodnji, prodaji idr.
 • Znati uporabljati orodja za enostavno načrtovanje poslovanja
 • Znati brati temeljne računovodske izkaze in oceniti finančno stanje ter uspešnost poslovanja podjetja
 • S pomočjo računovodskih kazalnikov znati analizirati potencialnega poslovnega partnerja in sprejeti odločitve, vezane na poslovanje z njim (prodaja, nakup, vlaganje)

CILJI IN KOMPETENCE

 • Poznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
 • Poznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
 • Spoznati vlogo računovodskih funkcij v poslovnem procesu (knjigovodstvo, računovodsko načrtovanje, analiziranje, nadziranje)
 • Razumeti vpliv poslovnih dogodkov na spremembo ekonomskih kategorij v računovodskih izkazih
 • Razumeti koncept sestavljanja računovodskih izkazov (izkaza poslovnega izida, bilance stanja, izkaza denarnih tokov) in ga usvojiti na enostavnih primerih poslovnih transakcij
 • Razumeti različne stroškovne koncepte in jih znati uporabiti v strateških poslovnih odločitvah
 • Znati uporabljati orodja za enostavno načrtovanje poslovanja
 • Spoznati osnovne računovodske kazalnike in jih uporabiti pri analiziranju računovodskih izkazov podjetij

 

PREDVIDENI REZULTATI IZOBRAŽEVANJA

 •  Razumeti vlogo računovodstva kot informacijskega sistema, ki pomaga pri nadziranju, analiziranju, reševanju problemov in odločanju v podjetju
 • Poznati vsebino in razumeti namen temeljnih računovodskih izkazov za različne uporabnike računovodskih informacij
 • Razumeti informacije o stroških, ki jih pripravlja stroškovno računovodstvo, in znati na podlagi poročil sprejeti odločitve, povezane s cenami, stroški, količinami, proizvodnji, prodaji idr.
 • Znati uporabljati orodja za enostavno načrtovanje poslovanja
 • Znati brati temeljne računovodske izkaze in oceniti finančno stanje ter uspešnost poslovanja podjetja
 • S pomočjo računovodskih kazalnikov znati analizirati potencialnega poslovnega partnerja in sprejeti odločitve, vezane na poslovanje z njim (prodaja, nakup, vlaganje)

Ugodnosti

 • Early bird cena do 14.1.2018: 595 EUR

Kontakt

Mateja Pirc Vrban – svetovalka v izobraževanju in v postopku NPK

T: 01 5881 325

E. mateja.pirc@gea-college.si

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si

Kategorija:

665,00 / 811,30 z DDV