Seminar je že pretekel

RAČUNOVODSTVO ZA PODJETNIKE

Obvladaj računovodske kategorije in spoznaj svoje poslovanje še od bliže!    

Zaradi posebnega zanimanja smo nekatera naša predavanja odprli tudi zunanjim slušateljem. Tako se nam lahko pridružite pri izvedbi predmetov za izredne študente in se prepričate kako dobre vsebine zagotavljamo znotraj študijskih programov. Vsebine so uporabne, zanimive in takoj prenosljive v prakso. Predavatelji pa vrhunski strokovnjaki iz svojih področij.

V kolikor se v naslednjih 3 letih odločite za študij pri nas pa vam poslušane vsebine lahko priznamo. Ob predpostavki, da opravite tudi vse potrebne ostale obveznosti, ki jih predavatelj predmeta zahteva (seminarsko nalogo, izpit ipd.).

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Izvajalec: mag. Nataša Pustotnik

Termini predavanj:

 • sreda, 26.2. 2020, od 16:00 do 20:10
 • sreda, 4.3. 2020, od 16:00 do 20:10
 • sreda, 11.3. 2020, od 16:00 do 20:10
 • sreda, 18.3. 2020, od 16:00 do 20:10
 • sreda, 25.3. 2020, od 16:00 do 20:10
 • sreda, 1.4. 2020, od 16:00 do 20:10
 • sreda, 8.4. 2020, od 16:00 do 20:10

Skupno število ECTS: 8

Študijska skupina: Priključitev skupini izrednih študentov programa Podjetništvo v perspektivnih panogah

Cena: 600,00 EUR (+ 22% DDV)


VSEBINA PREDMETA

 • Uvod: poslovni sistem in mesto računovodstva v njem, sestavine in vrste računovodstva
 • Gospodarske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo ter računovodski obračuni za zunanje poročanje; informacije za zunanje uporabnike računovodskih poročil
 • Knjigovodske listine in poslovne knjige; vpliv poslovnih dogodkov na spremembe kategorij v računovodskih izkazih
 • Spremljanje stroškov v podjetju, izračunavanje stroškovnih cen, vloga stroškovnega računovodstva za notranje uporabnike informacij
 • Pomen operativnega načrtovanja v podjetju in vloga računovodskega predračunavanja
 • Računovodska analiza s kazalniki, analiziranje računovodskih izkazov in sprejemanje poslovnih odločitev o poslovanju s poslovnim partnerjem
TERMIN: 26. 2. 2020 (16:00 - 20:10)

CILJI IN KOMPETENCE

 • Poznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
 • Spoznati vlogo računovodskih funkcij v poslovnem procesu (knjigovodstvo, računovodsko načrtovanje, analiziranje, nadziranje)
 • Razumeti vpliv poslovnih dogodkov na spremembo ekonomskih kategorij v računovodskih izkazih
 • Razumeti koncept sestavljanja računovodskih izkazov (izkaza poslovnega izida, bilance stanja, izkaza denarnih tokov) in ga usvojiti na enostavnih primerih poslovnih transakcij
 • Razumeti različne stroškovne koncepte in jih znati uporabiti v strateških poslovnih odločitvah
 • Znati uporabljati orodja za enostavno načrtovanje poslovanja
 • Spoznati osnovne računovodske kazalnike in jih uporabiti pri analiziranju računovodskih izkazov podjetij

 

IZVAJALEC/KA

Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o.

Izvoljena je v naziv višja predavateljica za računovodstvo ter v naziv predavateljica za gospodarsko in finančno matematiko in predava na Visoki šoli za računovodstvo, GEA College – Fakulteti za podjetništvo in GEA College – Centru višjih šol ter še na nekaterih drugih višjih šolah. Na višjih in visokih šolah predava že vse od leta 2000. Je tudi članica senata na Visoki šoli za računovodstvo in vodja sekcije za poslovodno računovodstvo pri Inštitutu za poslovodno računovodstvo.

CILJI IN KOMPETENCE

 • Poznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
 • Spoznati vlogo računovodskih funkcij v poslovnem procesu (knjigovodstvo, računovodsko načrtovanje, analiziranje, nadziranje)
 • Razumeti vpliv poslovnih dogodkov na spremembo ekonomskih kategorij v računovodskih izkazih
 • Razumeti koncept sestavljanja računovodskih izkazov (izkaza poslovnega izida, bilance stanja, izkaza denarnih tokov) in ga usvojiti na enostavnih primerih poslovnih transakcij
 • Razumeti različne stroškovne koncepte in jih znati uporabiti v strateških poslovnih odločitvah
 • Znati uporabljati orodja za enostavno načrtovanje poslovanja
 • Spoznati osnovne računovodske kazalnike in jih uporabiti pri analiziranju računovodskih izkazov podjetij

 

IZVAJALEC/KA

Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o.

Izvoljena je v naziv višja predavateljica za računovodstvo ter v naziv predavateljica za gospodarsko in finančno matematiko in predava na Visoki šoli za računovodstvo, GEA College – Fakulteti za podjetništvo in GEA College – Centru višjih šol ter še na nekaterih drugih višjih šolah. Na višjih in visokih šolah predava že vse od leta 2000. Je tudi članica senata na Visoki šoli za računovodstvo in vodja sekcije za poslovodno računovodstvo pri Inštitutu za poslovodno računovodstvo.

Kontakt

Janja Srčnik – vodja projektov v izobraževanju in NPK

T: 01 5881 311

E. janja.srcnik@gea-college.si

Kategorija:

600,00 / 732,00 z DDV