Seminar je že pretekel

RAČUNOVODSTVO ZA PODJETNIKE

Izvajalec: mag. Nataša Pustotnik

Termini predavanj: 20.2., 27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., in 3.4.

Skupno število srečanj in ur predavanj: 7 dni / 38 ur

Ure predavanj: od 16. do 20.10 ure

Termini izpita: 24.4.

Študijska skupina: Priključitev skupini izrednih študentov programa Podjetništvo

Cena: 683,20 EUR (DDV je že vključen)


VSEBINA PREDMETA

 • Uvod: poslovni sistem in mesto računovodstva v njem, sestavine in vrste računovodstva
 • Gospodarske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo ter računovodski obračuni za zunanje poročanje; informacije za zunanje uporabnike računovodskih poročil
 • Knjigovodske listine in poslovne knjige; vpliv poslovnih dogodkov na spremembe kategorij v računovodskih izkazih
 • Spremljanje stroškov v podjetju, izračunavanje stroškovnih cen, vloga stroškovnega računovodstva za notranje uporabnike informacij
 • Pomen operativnega načrtovanja v podjetju in vloga računovodskega predračunavanja
 • Računovodska analiza s kazalniki, analiziranje računovodskih izkazov in sprejemanje poslovnih odločitev o poslovanju s poslovnim partnerjem
TERMIN: 20. 2. 2019 (16:00 - 20:10)

CILJI IN KOMPETENCE

 • Poznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
 • Poznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
 • Spoznati vlogo računovodskih funkcij v poslovnem procesu (knjigovodstvo, računovodsko načrtovanje, analiziranje, nadziranje)
 • Razumeti vpliv poslovnih dogodkov na spremembo ekonomskih kategorij v računovodskih izkazih
 • Razumeti koncept sestavljanja računovodskih izkazov (izkaza poslovnega izida, bilance stanja, izkaza denarnih tokov) in ga usvojiti na enostavnih primerih poslovnih transakcij
 • Razumeti različne stroškovne koncepte in jih znati uporabiti v strateških poslovnih odločitvah
 • Znati uporabljati orodja za enostavno načrtovanje poslovanja
 • Spoznati osnovne računovodske kazalnike in jih uporabiti pri analiziranju računovodskih izkazov podjetij

 

PREDVIDENI REZULTATI IZOBRAŽEVANJA

 •  Razumeti vlogo računovodstva kot informacijskega sistema, ki pomaga pri nadziranju, analiziranju, reševanju problemov in odločanju v podjetju
 • Poznati vsebino in razumeti namen temeljnih računovodskih izkazov za različne uporabnike računovodskih informacij
 • Razumeti informacije o stroških, ki jih pripravlja stroškovno računovodstvo, in znati na podlagi poročil sprejeti odločitve, povezane s cenami, stroški, količinami, proizvodnji, prodaji idr.
 • Znati uporabljati orodja za enostavno načrtovanje poslovanja
 • Znati brati temeljne računovodske izkaze in oceniti finančno stanje ter uspešnost poslovanja podjetja
 • S pomočjo računovodskih kazalnikov znati analizirati potencialnega poslovnega partnerja in sprejeti odločitve, vezane na poslovanje z njim (prodaja, nakup, vlaganje)

CILJI IN KOMPETENCE

 • Poznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
 • Poznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
 • Spoznati vlogo računovodskih funkcij v poslovnem procesu (knjigovodstvo, računovodsko načrtovanje, analiziranje, nadziranje)
 • Razumeti vpliv poslovnih dogodkov na spremembo ekonomskih kategorij v računovodskih izkazih
 • Razumeti koncept sestavljanja računovodskih izkazov (izkaza poslovnega izida, bilance stanja, izkaza denarnih tokov) in ga usvojiti na enostavnih primerih poslovnih transakcij
 • Razumeti različne stroškovne koncepte in jih znati uporabiti v strateških poslovnih odločitvah
 • Znati uporabljati orodja za enostavno načrtovanje poslovanja
 • Spoznati osnovne računovodske kazalnike in jih uporabiti pri analiziranju računovodskih izkazov podjetij

 

PREDVIDENI REZULTATI IZOBRAŽEVANJA

 •  Razumeti vlogo računovodstva kot informacijskega sistema, ki pomaga pri nadziranju, analiziranju, reševanju problemov in odločanju v podjetju
 • Poznati vsebino in razumeti namen temeljnih računovodskih izkazov za različne uporabnike računovodskih informacij
 • Razumeti informacije o stroških, ki jih pripravlja stroškovno računovodstvo, in znati na podlagi poročil sprejeti odločitve, povezane s cenami, stroški, količinami, proizvodnji, prodaji idr.
 • Znati uporabljati orodja za enostavno načrtovanje poslovanja
 • Znati brati temeljne računovodske izkaze in oceniti finančno stanje ter uspešnost poslovanja podjetja
 • S pomočjo računovodskih kazalnikov znati analizirati potencialnega poslovnega partnerja in sprejeti odločitve, vezane na poslovanje z njim (prodaja, nakup, vlaganje)

Ugodnosti

Kontakt

Nina Pristov – vodja projektov v izobraževanju

T: 01 5881 325

E. nina.pristov@gea-college.si

Kategorija:

560,00 / 683,20 z DDV