Seminar je že pretekel

Psihologija vodenja

Vodenje, tema, ki je stara kot je staro oblikovanje prvih človeških skupnosti samo, je večno zelena. Kako na nek drugačen način prikazati Scile in Karibde odgovornosti, ki jo vsako podjetje nosi kot pravna oseba, vsak direktor kot fizična in etična oseba, je premnogo. Seminar nudi odgovore na tematike vodenja v času sprememb na nov način.

Predavanja so zasnovana s celostnim pristopom, kjer se antropološke, ekonomske, psihološke in sociološke refleksije prepletajo na drugačen način, z glavnim ciljem prenosa znanja.

Cilji celotnega programa:

 • prepoznavanje vodenja kot pomembnega člena verige; spoznavanje pomena modrosti in notranjega ravnovesja za uspešno vodenje,
 • povezovanje 4 inteligenc za doseganje kvalitete in dviga globine veščin in kompetenc,
 • dvig samopodobe,
 • razumevanje pomena lastne kontrole nad dejavniki stresa,
 • ustvarjanje podpirajočega delovnega okolja.

 

Vsebina modula “Psihologija vodenja”:

Model raznolikega sveta je prvi temelj razumevanja pozitivne psihologije. Da ustvarimo svoj svet in ga širimo s poznavanjem svetov drugih; da omilimo svoje predsodke, ki jim običajno rečemo stališča. Da se skušamo zapeljati dlje od ločevanja dobrega in slabega. Da pričnemo opazovati. Da vidimo. In spregledamo.

Samoopazovanje – opazovali boste sami sebe, opazovali lastna prepričanja in iskali vzroke za težave v delovnih okoljih. Velik pomen bomo namenili čustvom in občutjem; še večji prepričanjem in znanju, ki ga bomo uporabili na novih izhodiščih: jaz sem = organizacija; samopodoba = podoba tima; samopodoba = kibernetika. Naša podoba je kot robot: ustvarja slike, ki jih običajno vzamemo za resnične.

Samo-odgovornost kot tisto načelo poslanstva je nekaj, čemur običajno rečemo notranja moč. Pogosto tudi karizma. Ključnega pomena pri novem poslovanju je delitev in ustrezno sprejemanje odgovornosti zaposlenih. Ter ustvarjanje novih sloganov, kot je na primer »Najdem rešitev«. In ne »Iščem rešitev«. Kdor išče, je iščoč. Kdor najde, je najden.

Motivacija je prevozno sredstvo, ki nas pripelje do samo-učinkovitosti in samo-odgovornosti. Vse tri lastnosti so medsebojno prepletene in nujni stebri duševne stabilnosti. Če vemo, da odgovarjamo za sebe, vemo tudi, da moramo skrbeti za lastno motiviranost. Samo-učinkovitost reflektira posameznikovo prepričanje, da lahko uspešno opravi neko nalogo. Samo-učinkovitost in samo-odgovornost sta dve besedi, o katerih bi lahko pisali knjige. Gre za posameznikovo odločitev, da prične sodelovati v lastni usodi in da ne čaka na neke okoliščine, katerega izvora ne pozna. Samo-odgovornost in samo-učinkovitost kot lastnosti zmanjšujeta stres in potrtost. Zaščitni dejavniki pred stresom so trdnost, optimizem, samozavest ter nadzor nad opravljenim delom, ki je vsebinsko usmerjen k odločitvi »Odgovarjam za sebe in lastna dejanja«.

Kaj bo slušatelj pridobil, znal, lahko uporabil?

 • Oblikovanje jaza voditelja: vidiki pozitivnega in negativnega ega, uvid v jaz, pozitivne in negativne vidike ega.
 • Razumevanje različnih vedenjskih vzorcev.
 • Konflikt kot trkanje raznorodnih vrednot, pogledov in prepričanj.
 • Čustvene luknje in umske blokade: nezmožnost prenašanja nasprotujočih si mnenj.
 • Kakšni so gradniki identitete. Razumevanje konfliktov kot simptomov mnogoterih vzrokov.

 

KAJ BOSTE PRIDOBILI Z IZOBRAŽEVANJI O VODENJU (več modulov):

 • Osvojili boste znanje ter razvili kompetence s področja pozitivne psihologije za sodobno inovativno poslovanje.
 • Razvili boste zanimanje za delo na področju pozitivne psihologije in mednarodnega poslovanja, spremljanje novosti, za nadaljnjo pridobivanje znanja ter raziskovanje.
 • Usposobili se boste za vrednotenje in razvijanja svoje samopodobe.
 • Razvili boste sposobnost za konstruktivno in analitično reševanje problemov in učinkovito vodenje.
 • Sposobni boste uporabe kreativnega in inovativnega mišljenja v procesih vodenja in reševanja poslovnih problemov.
 • Razvili boste afiniteto do vseživljenjskega učenja.
 • Razvili boste zmožnost upravljanja s čustvi v kontekstu poslovnih procesov.
 • Razvili boste zmožnost soustvarjanja in vrednotenja pozitivnega poslovnega vzdušja (organizacijske klime).
 • Pridobili boste kompetence za kar najbolj celovit osebnostni razvoj.

 

Pohitite s prijavo. Število mest je omejeno. Vse seminarje izvajamo v majhnih skupinah, saj je tako mogoč bolj individualen pristop. Ugodnosti se vam dodajo, ko vam pošljemo podatke za plačilo.

 

TERMIN: 15. 5. 2017 (17:00 - 20:00)

Ugodnosti

Za fizične osebe:

 • 10% popusta za fizične osebe
 • 15% popusta za izbiro 4 seminarjev
 • 25% popusta za izbiro 8 seminarjev ali več

Za pravne osebe:

 • 3 – 5 udeležencev priznamo 10% popust
 • 5 – 7 udeležencev priznamo 15% popust
 • 7 in več udeležencev priznamo 20% popust

Kontakt

Barbara Podlogar – vodja prodaje

T: 01 5881 387

E. barbara.podlogar@gea-college.si

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si

Kategorija: Oznaka: