Seminar je že pretekel

Poslovna angleščina DM

Obvladaj jezik, ki ga govori digitalni svet in tako postanite del mednarodnega okolja! 

Zaradi posebnega zanimanja smo nekatera naša predavanja odprli tudi zunanjim slušateljem. Tako se nam lahko pridružite pri izvedbi predmetov za izredne študente in se prepričate kako dobre vsebine zagotavljamo znotraj študijskih programov. Vsebine so uporabne, zanimive in takoj prenosljive v prakso. Predavatelji pa vrhunski strokovnjaki iz svojih področij.

V kolikor se v naslednjih 3 letih odločite za študij pri nas pa vam poslušane vsebine lahko priznamo. Ob predpostavki, da opravite tudi vse potrebne ostale obveznosti, ki jih predavatelj predmeta zahteva (seminarsko nalogo, izpit ipd.).

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Izvajalec: dr. Aleksander Kustec

Termini predavanj:

 • sobota, 7.12. 2019, od 9:00 do 13:10
 • sobota, 21.12. 2019, od 9:00 do 13:10
 • sobota, 18.1. 2020, od 9:00 do 13:10
 • sobota, 1.2. 2020, od 9:00 do 13:10
 • torek, 11.2. 2020, od 16:00 do 20:10

Skupno število ECTS: 6

Študijska skupina: Priključitev skupini izrednih študentov programa Digitalni marketing

Redna cena: 450,00 EUR (+ 22% DDV)


VSEBINA PREDMETA

Pri predmetu so obravnavane teme s področja globalnega digitalnega marketinga, ki se nanašajo na:

 • ustvarjalnost in inovativnost poslovnih procesov
 • elementi uspešnega marketinga
 • etika marketinških sporočil
 • analiziranje uspešnih marketinških sporočil
 • upravljanje družbenih omrežij
 • izgradnja digitalne blagovne znamke
 • sprejemanje najnovejših digitalnih platform (rezultati raziskav)
 • prednosti in šibkosti globalnega digitalnega marketinga
 • digitalna promocija podjetja
 • ustanovitev podjetij študentov in kreativno oblikovanje digitalnih promocij
 • razumevanje socialnih omrežij
 • razumevanje marketinga preko e-maila
 • razumevanje mobilnega marketinga
 • razumevanje ciljnega ‘performance’ marketinga
 • razumevanje digitalnih odnosov z javnostmi
TERMIN: 7. 12. 2019 (9:00 - 20:10)

CILJI IN KOMPETENCE

 • razumevanje tujejezičnih besedil s področja digitalnega marketinga
 • usvajanje angleškega strokovnega izrazoslovja
 • izboljšanje govorne in pisne spretnosti na področju promocije podjetja
 • navajanje na samostojno uporabo raznih virov in na pridobivanje podatkov iz manj zahtevnih strokovnih besedil s področja digitalnega marketinga
 • razvijanje splošnih kompetenc
  • sposobnost osnovne in praktično usmerjene komunikacije v tujem jeziku
  • sposobnost rabe tujega jezika v pisni in ustni obliki
  • utrjevanje temeljnih struktur tujega jezika
  • spoštovanje profesionalne etike v marketingu
  • sposobnost rabe tujega jezika za timsko delo

 

IZVAJALEC/KA

Dr. Aleksander Kustec

 • Profesor slovenskega in angleškega jezika. Magistriral iz književnosti angleško-govorečih narodov in iz menedžmenta ter doktoriral iz književnosti angleško-govorečih narodov.
 • Višji predavatelj za angleščino, GEA College, Ljubljana, (2015-).
 • Regijski strokovni vodja ocenjevalcev za področje Balkana, Univerza v Cambridgeu (CELA) (2014-).
 • Strokovni vodja ocenjevalcev, izpitni center Mint International House, Ljubljana (2008-).
 • Certificirani predavatelj in trener, IHWO, Business English (BET).
 • Njegova bibliografija je dostopna na COBISS-u.
 • Šifra raziskovalca:15128

CILJI IN KOMPETENCE

 • razumevanje tujejezičnih besedil s področja digitalnega marketinga
 • usvajanje angleškega strokovnega izrazoslovja
 • izboljšanje govorne in pisne spretnosti na področju promocije podjetja
 • navajanje na samostojno uporabo raznih virov in na pridobivanje podatkov iz manj zahtevnih strokovnih besedil s področja digitalnega marketinga
 • razvijanje splošnih kompetenc
  • sposobnost osnovne in praktično usmerjene komunikacije v tujem jeziku
  • sposobnost rabe tujega jezika v pisni in ustni obliki
  • utrjevanje temeljnih struktur tujega jezika
  • spoštovanje profesionalne etike v marketingu
  • sposobnost rabe tujega jezika za timsko delo

 

IZVAJALEC/KA

Dr. Aleksander Kustec

 • Profesor slovenskega in angleškega jezika. Magistriral iz književnosti angleško-govorečih narodov in iz menedžmenta ter doktoriral iz književnosti angleško-govorečih narodov.
 • Višji predavatelj za angleščino, GEA College, Ljubljana, (2015-).
 • Regijski strokovni vodja ocenjevalcev za področje Balkana, Univerza v Cambridgeu (CELA) (2014-).
 • Strokovni vodja ocenjevalcev, izpitni center Mint International House, Ljubljana (2008-).
 • Certificirani predavatelj in trener, IHWO, Business English (BET).
 • Njegova bibliografija je dostopna na COBISS-u.
 • Šifra raziskovalca:15128

Kontakt

Janja Srčnik – vodja projektov v izobraževanju in NPK

T: 01 5881 311

E. janja.srcnik@gea-college.si

Kategorija:

450,00 / 549,00 z DDV