Seminar je že pretekel

POSLOVNA ANGLEŠČINA 2

Akcija!

Izvajalec: dr. Sonja Trampuš

Termini predavanj: 6.4., 13.4., 20.4., 4.5., in 11.5.

Skupno število srečanj in ur predavanj: 5 dni / 25 ur

Ure predavanj: od 16.00 do 20.15 ure

Termini izpita: 25.5. ali 5.7.

Študijska skupina: Priključitev skupini izrednih študentov programa Podjetništvo

Early bird cena do 6.3.2018: 425 EUR

Redna cena od 6.3.2018: 475 EUR

Cena izpita: 160 EUR (pristop k izpitu ni obvezen)


VSEBINA PREDMETA

 • Tematska ponovitev 1. letnika: trg, tržno ravnovesje, blagovne znamke, potovanje, organizacija podjetja in v podjetju, spremembe, preoblikovanje trgovin
 • Denar, finance: trg denarja, finančne inštitucije, lastniški in dolžniški capital, finance podjetja
 • Marketing in oglaševanje: trženjski splet, 4 P-ji v marketingu, marketinške in oglaševalske strategije
 • Trgovanje: trgovanje nekega gospodarstva, mednarodna menjava, kriteriji, pogoji, omejitve
 • Start-up podjetja
 • Kompetence v mednarodnem poslovanju
 • Poslovanje v državah po svetu

CILJI IN KOMPETENCE

 • razvoj veščin tujega jezika za rabo znanja v splošnih vsakdanjih življenjskih situacijah
 • poznavanje splošne in strokovne terminologije na področju ekonomije v tujem jeziku- govorne spretnosti na področju ekonomije, managementa
 • bralne sposobnosti na področju ekonomije: razumevanje strokovnih člankov
 • slušno razumevanje besedil osnovnih ekonomskih pojavov oz. situacij
 • uporaba pisnega tujega jezika v poslovnem svetu

 

PREDVIDENI REZULTATI UDELEŽENCA

Udeleženec bo:

 • znal uporabljati jezik za splošne in vsakdanje namene
 • poznal osnovno razliko med britansko in ameriško angleščino v poslovnem svetu
 • poznal delovanje oz. strukturo jezika in jo tudi uporabljal
 • znal uporabljati splošno in strokovno terminologijo v poslovnem svetu
 • razumel strokovno-poslovni pogovor v tujem jeziku (poslušanje) in znal nanj tudi odreagirati
 • sposoben ustrezne in pravilne rabe slovničnih struktur za tvorbo poslovnega pisnega jezika
 • sposoben ustne komunikacije v različnih poslovnih situacijah
 • sposoben razumevanja strokovnega besedila (članka, strokovne literature) v tujem jeziku
 • sposoben izražati svoje mnenje (se pogajati, svetovati) v tujem jeziku

CILJI IN KOMPETENCE

 • razvoj veščin tujega jezika za rabo znanja v splošnih vsakdanjih življenjskih situacijah
 • poznavanje splošne in strokovne terminologije na področju ekonomije v tujem jeziku- govorne spretnosti na področju ekonomije, managementa
 • bralne sposobnosti na področju ekonomije: razumevanje strokovnih člankov
 • slušno razumevanje besedil osnovnih ekonomskih pojavov oz. situacij
 • uporaba pisnega tujega jezika v poslovnem svetu

 

PREDVIDENI REZULTATI UDELEŽENCA

Udeleženec bo:

 • znal uporabljati jezik za splošne in vsakdanje namene
 • poznal osnovno razliko med britansko in ameriško angleščino v poslovnem svetu
 • poznal delovanje oz. strukturo jezika in jo tudi uporabljal
 • znal uporabljati splošno in strokovno terminologijo v poslovnem svetu
 • razumel strokovno-poslovni pogovor v tujem jeziku (poslušanje) in znal nanj tudi odreagirati
 • sposoben ustrezne in pravilne rabe slovničnih struktur za tvorbo poslovnega pisnega jezika
 • sposoben ustne komunikacije v različnih poslovnih situacijah
 • sposoben razumevanja strokovnega besedila (članka, strokovne literature) v tujem jeziku
 • sposoben izražati svoje mnenje (se pogajati, svetovati) v tujem jeziku

Ugodnosti

 • Early bird cena do 6.3.2018: 425 EUR

Kontakt

Mateja Pirc Vrban – svetovalka v izobraževanju in v postopku NPK

T: 01 5881 325

E. mateja.pirc@gea-college.si

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si

Kategorija:

475,00 425,00 / 518,50 z DDV