Seminar je že pretekel

POSLOVNA ANGLEŠČINA 2

Izvajalec: dr. Aleksander Kustec

Termini predavanj: 19.4., 10.5., 17.5., 24.5., in 31.5.

Skupno število srečanj in ur predavanj: 5 dni / 28 ur

Ure predavanj: od 16.00 do 20.15 ure

Termini izpita: 14.6.

Študijska skupina: Priključitev skupini izrednih študentov programa Podjetništvo

Redna cena: 597,80 EUR (DDV je že vključen)


VSEBINA PREDMETA

 • Tematska ponovitev 1. letnika: trg, tržno ravnovesje, blagovne znamke, potovanje, organizacija podjetja in v podjetju, spremembe, preoblikovanje trgovin
 • Denar, finance: trg denarja, finančne inštitucije, lastniški in dolžniški capital, finance podjetja
 • Marketing in oglaševanje: trženjski splet, 4 P-ji v marketingu, marketinške in oglaševalske strategije
 • Trgovanje: trgovanje nekega gospodarstva, mednarodna menjava, kriteriji, pogoji, omejitve
 • Start-up podjetja
 • Kompetence v mednarodnem poslovanju
 • Poslovanje v državah po svetu
TERMIN: 19. 4. 2019 (18:00 - 20:10)

CILJI IN KOMPETENCE

 • razvoj veščin tujega jezika za rabo znanja v splošnih vsakdanjih življenjskih situacijah
 • poznavanje splošne in strokovne terminologije na področju ekonomije v tujem jeziku- govorne spretnosti na področju ekonomije, managementa
 • bralne sposobnosti na področju ekonomije: razumevanje strokovnih člankov
 • slušno razumevanje besedil osnovnih ekonomskih pojavov oz. situacij
 • uporaba pisnega tujega jezika v poslovnem svetu

 

PREDVIDENI REZULTATI UDELEŽENCA

Udeleženec bo:

 • znal uporabljati jezik za splošne in vsakdanje namene
 • poznal osnovno razliko med britansko in ameriško angleščino v poslovnem svetu
 • poznal delovanje oz. strukturo jezika in jo tudi uporabljal
 • znal uporabljati splošno in strokovno terminologijo v poslovnem svetu
 • razumel strokovno-poslovni pogovor v tujem jeziku (poslušanje) in znal nanj tudi odreagirati
 • sposoben ustrezne in pravilne rabe slovničnih struktur za tvorbo poslovnega pisnega jezika
 • sposoben ustne komunikacije v različnih poslovnih situacijah
 • sposoben razumevanja strokovnega besedila (članka, strokovne literature) v tujem jeziku
 • sposoben izražati svoje mnenje (se pogajati, svetovati) v tujem jeziku

CILJI IN KOMPETENCE

 • razvoj veščin tujega jezika za rabo znanja v splošnih vsakdanjih življenjskih situacijah
 • poznavanje splošne in strokovne terminologije na področju ekonomije v tujem jeziku- govorne spretnosti na področju ekonomije, managementa
 • bralne sposobnosti na področju ekonomije: razumevanje strokovnih člankov
 • slušno razumevanje besedil osnovnih ekonomskih pojavov oz. situacij
 • uporaba pisnega tujega jezika v poslovnem svetu

 

PREDVIDENI REZULTATI UDELEŽENCA

Udeleženec bo:

 • znal uporabljati jezik za splošne in vsakdanje namene
 • poznal osnovno razliko med britansko in ameriško angleščino v poslovnem svetu
 • poznal delovanje oz. strukturo jezika in jo tudi uporabljal
 • znal uporabljati splošno in strokovno terminologijo v poslovnem svetu
 • razumel strokovno-poslovni pogovor v tujem jeziku (poslušanje) in znal nanj tudi odreagirati
 • sposoben ustrezne in pravilne rabe slovničnih struktur za tvorbo poslovnega pisnega jezika
 • sposoben ustne komunikacije v različnih poslovnih situacijah
 • sposoben razumevanja strokovnega besedila (članka, strokovne literature) v tujem jeziku
 • sposoben izražati svoje mnenje (se pogajati, svetovati) v tujem jeziku

Kontakt

Nina Pristov – vodja projektov v izobraževanju

T: 01 5881 325

E. nina.pristov@gea-college.si

Kategorija:

490,00 / 597,80 z DDV