Seminar je že pretekel

POSLOVNA ANGLEŠČINA 1

Izvajalec: dr. Aleksander Kustec

Termini predavanj: 24.2., 3.3., 10.3., 17.3., in 24.3.

Skupno število srečanj in ur predavanj: 5 dni / 25 ur

Ure predavanj: od 9.00 do 13.10 ure

Termini izpita: 7.4. ali 19.6.

Študijska skupina: Priključitev skupini izrednih študentov programa Podjetništvo

Early bird cena do 24.1.2018: 425 EUR

Redna cena od 25.1.2018: 475 EUR

Cena izpita: 160 EUR (pristop k izpitu ni obvezen)


VSEBINA PREDMETA

 • Predstavitev fakultete  GEA College in profil diplomanta
 • Opis delovnih mest, različnih podjetij, panog, izdelkov in storitev
 • Ponovitev slovnice na podlagi ustnih in pisnih izdelkov študentov
 • Popravljanje tipičnih napak
 • Sestanki
 • Telefoniranje
 • Predstavitve
 • Pogajanja
 • Poslovna korespondenca
 • Struktura podjetja, oddelka, odgovornosti
 • Zaposlovanje
 • Prijave za službo: življenjepis in spremno pismo
 • Opisovanje grafov in shem

CILJI IN KOMPETENCE

 • Razumevanje tujejezičnih poslovnih besedil
 • Osvajanje angleškega strokovnega izrazoslovja
 • Izboljšati govorne spretnosti na področju poslovnega jezika
 • Navajanje na samostojno uporabo raznih virov in na pridobivanje podatkov iz manj zahtevnih strokovnih besedil s področja podjetništva
 • Razvijanje splošnih kompetenc
 • Sposobnost osnovne in praktično usmerjene komunikacije v tujem jeziku
 • Sposobnost rabe tujega jezika v pisni in ustni obliki
 • Utrjevanje temeljnih struktur tujega jezika
 • Spoštovanje profesionalne etikev mednarodnem okolju
 • Sposobnost rabe tujega jezika za timsko delo

 

PREDVIDENI REZULTATI IZOBRAŽEVANJA

 • Utrditi in razširiti splošno znanje angleškega jezika
 • Samostojno učenje jezika in uporabo različnih virov (slovarji, učbeniki, časopisi in revije, spletne strani …)
 • Pisati povzetke besedil
 • Brati, analizirati in razumeti avtentična poslovna besedila
 • Govoriti v različnih poslovnih kontekstih in jasno izražati svoje mnenje

CILJI IN KOMPETENCE

 • Razumevanje tujejezičnih poslovnih besedil
 • Osvajanje angleškega strokovnega izrazoslovja
 • Izboljšati govorne spretnosti na področju poslovnega jezika
 • Navajanje na samostojno uporabo raznih virov in na pridobivanje podatkov iz manj zahtevnih strokovnih besedil s področja podjetništva
 • Razvijanje splošnih kompetenc
 • Sposobnost osnovne in praktično usmerjene komunikacije v tujem jeziku
 • Sposobnost rabe tujega jezika v pisni in ustni obliki
 • Utrjevanje temeljnih struktur tujega jezika
 • Spoštovanje profesionalne etikev mednarodnem okolju
 • Sposobnost rabe tujega jezika za timsko delo

 

PREDVIDENI REZULTATI IZOBRAŽEVANJA

 • Utrditi in razširiti splošno znanje angleškega jezika
 • Samostojno učenje jezika in uporabo različnih virov (slovarji, učbeniki, časopisi in revije, spletne strani …)
 • Pisati povzetke besedil
 • Brati, analizirati in razumeti avtentična poslovna besedila
 • Govoriti v različnih poslovnih kontekstih in jasno izražati svoje mnenje

Ugodnosti

 • Early bird cena do 24.1.2018: 425 EUR

Kontakt

Mateja Pirc Vrban – svetovalka v izobraževanju in v postopku NPK

T: 01 5881 325

E. mateja.pirc@gea-college.si

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si

Kategorija:

475,00 / 579,50 z DDV