Seminar je že pretekel

OSNOVE MANAGEMENTA IN VODENJA

Spoznajte sodobne teoretične koncepte managementa in stopite na pot voditelja prihodnosti! 

Zaradi posebnega zanimanja smo nekatera naša predavanja odprli tudi zunanjim slušateljem. Tako se nam lahko pridružite pri izvedbi predmetov za izredne študente in se prepričate kako dobre vsebine zagotavljamo znotraj študijskih programov. Vsebine so uporabne, zanimive in takoj prenosljive v prakso. Predavatelji pa vrhunski strokovnjaki iz svojih področij.

V kolikor se v naslednjih 3 letih odločite za študij pri nas pa vam poslušane vsebine lahko priznamo. Ob predpostavki, da opravite tudi vse potrebne ostale obveznosti, ki jih predavatelj predmeta zahteva (seminarsko nalogo, izpit ipd.).

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Izvajalec: mag. Žiga Peljko

Termini predavanj:

 • petek, 28.2. 2020, od 16:00 do 20:10
 • petek, 6.3. 2020, od 16:00 do 20:10
 • petek, 13.3. 2020, od 16:00 do 20:10
 • petek, 20.3. 2020, od 16:00 do 20:10
 • petek, 27.3. 2020, od 16:00 do 20:10

Skupno število ECTS: 7

Študijska skupina: Priključitev skupini izrednih študentov programa Podjetništvo v perspektivnih panogah

Cena: 525,00 EUR (+ 22% DDV)


VSEBINA PREDMETA

 

Predstavitev in opredelitev managementa – managemnet in organizacije:

 • Management in managerji
 • Modeli in stili managementa in vodenja

Načrtovanje – Planiranje:

 • Opredelitev planiranja in nameni planiranja
 • Vloga ciljev in planov pri načrtovanju
 • Orodja in tehnike načrtovanja
 • Strateško planiranje

Organiziranje:

 • Splošno o organiziranju dela
 • Organiziranje timskega dela

Vodenje – voditeljstvo:

 • Veščine vodenja in sposobnosti za vodenje
 • Avtoriteta in odgovornost pri vodenju
 • Vpliv in vplivanje vodij
 • Reševanje problemov in kreativnost
 • Odločanje

Vedenje organizacij in posameznikov:

 • Pomen organizacijskega vedenja
 • Posamezniki in skupine v organizacijah
 • Proučevanje človekovega vedenja
 • Motiviranje zaposlenih
 • Zadovoljstvo pri delu
 • Konflikti v organizacijah in reševanje konfliktov
 • Komuniciranje
 • Osnove poslovnega komuniciranja – oblike, vsebine, metode

Kontroliranje:

 • Proces kontrole
 • Koncepti in orodja kontroliranja
 • Merjenje uspešnosti organizacij

Spremembe in razvoj organizacije:

 • Spremljanje sprememb
 • Proces sprememb v organizaciji
 • Razvoj organizacije – organizacijski razvoj

Osebni razvoj managerjev:

 • Značilnosti managerskega dela
 • Osebni razvoj managerja in razvoj kariere
 • Prepoznavanje posameznikov za vodenje v organizacijah
TERMIN: 28. 2. 2020 (16:30 - 20:10)

CILJI IN KOMPETENCE

 • Razumevanje modernih teoretičnih pristopov in konceptov v managementu;
 • Razumevanje modelov in konceptov planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja v organizacijah;
 • Udeleženci osvojijo tehnike in orodja planiranja s posebnim poudarkom na strateškem planiranju;
 • Udeleženci razumejo pomen organiziranja dela in organiziranja timskega dela;
 • Razumejo veščine in sposobnosti vodenja in voditeljstva;
 • Študentje razvijejo tehnike reševanja problemov in odločanja v managementu;
 • Razumevanje vedenja posameznikov in skupin znotraj organizacij;
 • Razumevanje principov motiviranja, zadovoljstva pri delu in reševanja konfliktov;
 • Razumevanje pomena kontroliranja in razumevanje konceptov in orodij kontrole;
 • Razumevanje pomembnosti sprememb in razvoja v organizacijah;
 • Prepoznavanje pomena osebnega razvoja in razvoja kariere;
 • Posebni poudarek je na praktični uporabnosti pridobljenega znanja in na individualni karierni orientaciji;

 

IZVAJALEC/KA

Mag. Žiga Peljko izkušen in visoko motiviran finančnik z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami na področju vodenja in nadzorovanja podjetij v regiji JV Evrope. Več kot 15 let delujem na kapitalskih trgih držav nekdanje Jugoslavije. V svoji karieri sem sodeloval pri vrednotenju različnih vrst premoženja, pri nakupih, prestrukturiranju in prodajah tržnih in netržnih naložb ter pri njihovem upravljanju. Sem vztrajen, ciljno usmerjen in z dolgim seznamom uspešno zaključenih projektov v regiji. Že od nekdaj zasedam najbolj odgovorne funkcije v reguliranih dejavnostih kot so družbe za upravljanje s skladi, v investicijskih skladih, zavarovalnicah ter finančnih družbah. Z več kot 130 strokovnimi in tremi znanstvenimi članki v specializiranih domačih in tujih revijah analiziram in komentiram dogajanje na kapitalskih trgih JV Evrope. Bogate izkušnje na področju financ in managementa so mi omogočile kontakte z mnogimi vplivnimi posamezniki s področja gospodarstva in politike v regiji ter hkrati pripeljale do poslovnih izzivov tudi izven finančne panoge. Tako sem leta 2017 med drugim postal eden najmlajših častnih konzulov tehnološko izjemno napredne in hitro rastoče Republike Estonije.

Trenutne funkcije:

 • Jugopetrol a.d., Podgorica, Črna Gora, naftna družba | član odbora direktorjev (od maja 2018)
 • GEA College d.d., Ljubljana, Slovenija, visokošolski zavod | član nadzornega sveta (od septembra 2007)
 • VIB Fond a.d., Banja Luka, Bosna in Hercegovina, investicijski sklad | predsednik, član nadzornega sveta (od avgusta 2007)
 • KD Group d.d., KD Holding d.d., KD Kapital d.o.o., Ljubljana, Slovenija, finančna družba | direktor naložb, svetovalec upravnega odbora (od februarja 2006)
 • MIG a

CILJI IN KOMPETENCE

 • Razumevanje modernih teoretičnih pristopov in konceptov v managementu;
 • Razumevanje modelov in konceptov planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja v organizacijah;
 • Udeleženci osvojijo tehnike in orodja planiranja s posebnim poudarkom na strateškem planiranju;
 • Udeleženci razumejo pomen organiziranja dela in organiziranja timskega dela;
 • Razumejo veščine in sposobnosti vodenja in voditeljstva;
 • Študentje razvijejo tehnike reševanja problemov in odločanja v managementu;
 • Razumevanje vedenja posameznikov in skupin znotraj organizacij;
 • Razumevanje principov motiviranja, zadovoljstva pri delu in reševanja konfliktov;
 • Razumevanje pomena kontroliranja in razumevanje konceptov in orodij kontrole;
 • Razumevanje pomembnosti sprememb in razvoja v organizacijah;
 • Prepoznavanje pomena osebnega razvoja in razvoja kariere;
 • Posebni poudarek je na praktični uporabnosti pridobljenega znanja in na individualni karierni orientaciji;

 

IZVAJALEC/KA

Mag. Žiga Peljko izkušen in visoko motiviran finančnik z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami na področju vodenja in nadzorovanja podjetij v regiji JV Evrope. Več kot 15 let delujem na kapitalskih trgih držav nekdanje Jugoslavije. V svoji karieri sem sodeloval pri vrednotenju različnih vrst premoženja, pri nakupih, prestrukturiranju in prodajah tržnih in netržnih naložb ter pri njihovem upravljanju. Sem vztrajen, ciljno usmerjen in z dolgim seznamom uspešno zaključenih projektov v regiji. Že od nekdaj zasedam najbolj odgovorne funkcije v reguliranih dejavnostih kot so družbe za upravljanje s skladi, v investicijskih skladih, zavarovalnicah ter finančnih družbah. Z več kot 130 strokovnimi in tremi znanstvenimi članki v specializiranih domačih in tujih revijah analiziram in komentiram dogajanje na kapitalskih trgih JV Evrope. Bogate izkušnje na področju financ in managementa so mi omogočile kontakte z mnogimi vplivnimi posamezniki s področja gospodarstva in politike v regiji ter hkrati pripeljale do poslovnih izzivov tudi izven finančne panoge. Tako sem leta 2017 med drugim postal eden najmlajših častnih konzulov tehnološko izjemno napredne in hitro rastoče Republike Estonije.

Trenutne funkcije:

 • Jugopetrol a.d., Podgorica, Črna Gora, naftna družba | član odbora direktorjev (od maja 2018)
 • GEA College d.d., Ljubljana, Slovenija, visokošolski zavod | član nadzornega sveta (od septembra 2007)
 • VIB Fond a.d., Banja Luka, Bosna in Hercegovina, investicijski sklad | predsednik, član nadzornega sveta (od avgusta 2007)
 • KD Group d.d., KD Holding d.d., KD Kapital d.o.o., Ljubljana, Slovenija, finančna družba | direktor naložb, svetovalec upravnega odbora (od februarja 2006)
 • MIG a

Kontakt

Janja Srčnik – vodja projektov v izobraževanju in NPK

T: 01 5881 311

E. janja.srcnik@gea-college.si

Kategorija: