Seminar je že pretekel

NPK usposabljanje za licenco nepremičninskega posrednika

Vsem udeležencem usposabljanja nudimo brezplačno udeležbo pri praktičnih pripravah za izpit NPK, redna cena programa je 390€ (+DDV). Več o programu TUKAJ


Če želite biti resnično dobro pripravljeni na izpit za licenco, se pridružite našim skupinam, ki imajo na strokovnem izpitu izjemne uspehe!

Pogoji za pridobitev statusa nepremičninskega posrednika: V skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju Ministrstvo za okolje in prostor izda posamezniku na njegovo zahtevo licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in ga vpiše v imenik nepremičninskih posrednikov, če ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit in če ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni zbrisana.

Če se želite poklicno ukvarjati s posredovanjem in prodajo nepremičnin morate pridobiti licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, ki jo zahteva Ministrstvo za okolje in prostor. S kakovostnimi pripravami na izpit si povečate možnost za uspešno opravljanje izpita!

Predavanja potekajo dvakrat tedensko (ob ponedeljkih in četrtkih) med 16.30 in 20.00 uro.

 

 

TERMIN: 3. 2. 2020 (16:30 - 19:45)

 


Termin izpita po usposabljanju:

Izpit za pridobitev NPK Posrednik/Posrednica za nepremičnine se izvaja:

 • 25.3.2020

Program, predmetnik in predavatelji

Program priprav je sestavljen iz 11 predmetov, ki si smiselno sledijo ter navezujejo. Predavanja združujejo teoretska in praktična znanja. Predavanja so organizirana za majhne skupine kar omogoča boljše timsko delo in bolj oseben pristop predavatelja.

Predavatelji so specialisti, uspešni podjetniki, managerji in svetovalci z realnimi praktičnimi izkušnjami. Način podajanja znanja temelji na njihovih strokovnih in poslovnih izkušnjah. Tematiko znajo približati vsakemu udeležencu.

Po obsežnem usposabljanju po spodnjem predmetniku vam nudimo tudi brezplačno udeležbo pri praktičnih pripravah na izpit. Redna cena delavnice je za ostale udeležence 390€. Dodatno delavnico smo razvili zaradi odziva naših udeležencev izpita. Pokazalo se je namreč, da je vsebine zelo veliko in bi dodaten, praktičen modul pripomogel k še boljši pripravljenosti. Na delavnici se boste osredotočili predvsem na praktičen vidik dela nepremičninskega posredovanja. Delavnica vam bo pomagala pridobljeno znanje umestiti in poglobiti razumevanje. Delali boste z vsemi portali, ki jih za delo nepremičninskega posrednika nujno potrebujete. Na ustnem delu izpita boste ustrezno poznavanje pred komisijo morali dokazati na praktičnih primerih. To pomeni, da boste morali znati uporabljati portale javnih evidenc (npr. prostor3gov, e-sodstvo, zemljiška knjiga, piso…) in pridobljene informacije konkretnih primerov znati interpretirati in odgovarjati na vprašanja komisije.

Predmetnik:

 1. Osnove ekonomike nepremičninskega trga
 2. Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 3. Stvarnopravna razmerja
 4. Obligacijska razmerja (splošni del)
 5. Pogodbe v prometu z nepremičninami
 6. Preprečevanje pranja denarja
 7. Zemljiška knjiga
 8. Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
 9. Stanovanjska razmerja
 10. Nepremičninsko posredovanje
 11. Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 12. Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 13. Evidentiranje nepremičnin
 14. Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
 15. Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju
 16. Osnove pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona
 17. Energetska izkaznica
 18. varovanje osebnih podatkov

*Točen urnik priprav udeleženci prejmejo pred pričetkom usposabljanja.

Pogoji za prijavo

Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) nepremičninski posrednik/posrednica:

 • ima zaključeno najmanj višjo strokovno izobrazbo (6. raven izobrazbe) ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

 


Termin izpita po usposabljanju:

Izpit za pridobitev NPK Posrednik/Posrednica za nepremičnine se izvaja:

 • 25.3.2020

Program, predmetnik in predavatelji

Program priprav je sestavljen iz 11 predmetov, ki si smiselno sledijo ter navezujejo. Predavanja združujejo teoretska in praktična znanja. Predavanja so organizirana za majhne skupine kar omogoča boljše timsko delo in bolj oseben pristop predavatelja.

Predavatelji so specialisti, uspešni podjetniki, managerji in svetovalci z realnimi praktičnimi izkušnjami. Način podajanja znanja temelji na njihovih strokovnih in poslovnih izkušnjah. Tematiko znajo približati vsakemu udeležencu.

Po obsežnem usposabljanju po spodnjem predmetniku vam nudimo tudi brezplačno udeležbo pri praktičnih pripravah na izpit. Redna cena delavnice je za ostale udeležence 390€. Dodatno delavnico smo razvili zaradi odziva naših udeležencev izpita. Pokazalo se je namreč, da je vsebine zelo veliko in bi dodaten, praktičen modul pripomogel k še boljši pripravljenosti. Na delavnici se boste osredotočili predvsem na praktičen vidik dela nepremičninskega posredovanja. Delavnica vam bo pomagala pridobljeno znanje umestiti in poglobiti razumevanje. Delali boste z vsemi portali, ki jih za delo nepremičninskega posrednika nujno potrebujete. Na ustnem delu izpita boste ustrezno poznavanje pred komisijo morali dokazati na praktičnih primerih. To pomeni, da boste morali znati uporabljati portale javnih evidenc (npr. prostor3gov, e-sodstvo, zemljiška knjiga, piso…) in pridobljene informacije konkretnih primerov znati interpretirati in odgovarjati na vprašanja komisije.

Predmetnik:

 1. Osnove ekonomike nepremičninskega trga
 2. Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 3. Stvarnopravna razmerja
 4. Obligacijska razmerja (splošni del)
 5. Pogodbe v prometu z nepremičninami
 6. Preprečevanje pranja denarja
 7. Zemljiška knjiga
 8. Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
 9. Stanovanjska razmerja
 10. Nepremičninsko posredovanje
 11. Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 12. Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 13. Evidentiranje nepremičnin
 14. Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
 15. Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju
 16. Osnove pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona
 17. Energetska izkaznica
 18. varovanje osebnih podatkov

*Točen urnik priprav udeleženci prejmejo pred pričetkom usposabljanja.

Pogoji za prijavo

Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) nepremičninski posrednik/posrednica:

 • ima zaključeno najmanj višjo strokovno izobrazbo (6. raven izobrazbe) ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Ugodnosti

 • Za vse prijave, ki jih bomo prejeli do 23. decembra 2019, vam nudimo 10% popust.
 • Kotizacijo je možno poravnati v dveh obrokih. V primeru vključitve več kandidatov iz istega podjetja, vam na vsakega nadaljnjega udeleženca priznamo 10% popust.

Kontakt

Janja Srčnik – Vodja projektov v izobraževanju in NPK

E-pošta: Janja.Srcnik@gea-college.si

Telefon: 01 5881 311