Seminar je že pretekel

NPK usposabljanje za licenco nepremičninskega agenta

Če želite biti resnično dobro pripravljeni na izpit za licenco, se pridružite našim skupinam, ki imajo na strokovnem izpitu izjemne uspehe!

Če se želite poklicno ukvarjati s posredovanjem in prodajo nepremičnin morate pridobiti licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, ki jo zahteva Ministrstvo za okolje in prostor. S kakovostnimi pripravami na izpit si povečate možnost za uspešno opravljanje izpita!

Predavanja potekajo dvakrat tedensko (ob ponedeljkih in četrtkih) med 16.30 in 20.00 uro.

Termin izpita:

Izpit za pridobitev NPK Posrednik/Posrednica za nepremičnine se izvaja:

 • 28. november 2017
TERMIN: 18. 9. 2017 (16:30 - 20:00)

Program, predmetnik in predavatelji

Program priprav je sestavljen iz 11 predmetov, ki si smiselno sledijo ter navezujejo. Predavanja združujejo teoretska in praktična znanja. Predavanja so organizirana za majhne skupine kar omogoča boljše timsko delo in bolj oseben pristop predavatelja.

Program, predmetnik in predavatelji

Program priprav je sestavljen iz 11 predmetov, ki si smiselno sledijo ter navezujejo. Predavanja združujejo teoretska in praktična znanja. Predavanja so organizirana za majhne skupine kar omogoča boljše timsko delo in bolj oseben pristop predavatelja.

Predavatelji so specialisti, uspešni podjetniki, managerji in svetovalci z realnimi praktičnimi izkušnjami. Način podajanja znanja temelji na njihovih strokovnih in poslovnih izkušnjah. Tematiko znajo približati vsakemu udeležencu.

Predmetnik:

 • Osnove ekonomike nepremičninskega trga
 • Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 • Stvarnopravna razmerja
 • Obligacijska razmerja (splošni del)
 • Pogodbe v prometu z nepremičninami
 • Zemljiška knjiga
 • Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
 • Stanovanjska razmerja
 • Nepremičninsko posredovanje
 • Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 • Evidentiranje nepremičnin
 • Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 • Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
 • Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju
 • Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

*Točen urnik priprav udeleženci prejmejo pred pričetkom usposabljanja.

Pogoji za prijavo

Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) nepremičninski posrednik/posrednica:

 • ima zaključeno najmanj višjo strokovno izobrazbo (6. raven izobrazbe),
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Program, predmetnik in predavatelji

Program priprav je sestavljen iz 11 predmetov, ki si smiselno sledijo ter navezujejo. Predavanja združujejo teoretska in praktična znanja. Predavanja so organizirana za majhne skupine kar omogoča boljše timsko delo in bolj oseben pristop predavatelja.

Program, predmetnik in predavatelji

Program priprav je sestavljen iz 11 predmetov, ki si smiselno sledijo ter navezujejo. Predavanja združujejo teoretska in praktična znanja. Predavanja so organizirana za majhne skupine kar omogoča boljše timsko delo in bolj oseben pristop predavatelja.

Predavatelji so specialisti, uspešni podjetniki, managerji in svetovalci z realnimi praktičnimi izkušnjami. Način podajanja znanja temelji na njihovih strokovnih in poslovnih izkušnjah. Tematiko znajo približati vsakemu udeležencu.

Predmetnik:

 • Osnove ekonomike nepremičninskega trga
 • Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 • Stvarnopravna razmerja
 • Obligacijska razmerja (splošni del)
 • Pogodbe v prometu z nepremičninami
 • Zemljiška knjiga
 • Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
 • Stanovanjska razmerja
 • Nepremičninsko posredovanje
 • Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 • Evidentiranje nepremičnin
 • Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 • Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
 • Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju
 • Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

*Točen urnik priprav udeleženci prejmejo pred pričetkom usposabljanja.

Pogoji za prijavo

Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) nepremičninski posrednik/posrednica:

 • ima zaključeno najmanj višjo strokovno izobrazbo (6. raven izobrazbe),
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Ugodnosti

 • Za vse prijave, ki jih bomo prejeli do 31. avgusta 2017, vam nudimo 10% popust.
 • Kotizacijo je možno poravnati v dveh obrokih. V primeru vključitve več kandidatov iz istega podjetja, vam na vsakega nadaljnjega udeleženca priznamo 10% popust.