NPK praktične priprave na izpit

Pridobitev licence za NPK nepremičninskega posrednika ni enostavno. Izpit je kompleksen in zahteva veliko količino znanja (zakonodaje, ekonomike, ocenjevanja vrednosti nepremičnin, davki, evidentiranje nepremičnin….).

Na izpitu so praviloma uspešnejši tisti, ki že imajo izkušnje v nepremičninskem posredovanju in so se udeležili usposabljanja za nepremičninske posrednike pri nas. Hkrati pa seveda vložili v pripravo kar nekaj svojega časa in energije.
Praktične priprave na izpit so dragocen pripomoček pred izpitom. Program smo oblikovali glede na potrebe in želje tistih, ki so izpit že opravljali. Delavnica vam bo pomagala pridobljeno znanje umestiti in poglobiti razumevanje. Delali boste na praktičnih primerih, z vsemi portali ki jih za delo nepremičninskega posrednika nujno potrebujete, npr. :prostor3gov, zemljiško knjigo, e-sodstvo, …

Z vsemi aktivnostmi in ponujenimi možnostmi verjamemo, da vam bomo priprave na izpit olajšali in da boste znanje lahko osvojili. Vsekakor pa vam svetujemo, da se priprav na izpit lotite resno. Izpit ni lahek, vsebine je veliko, delo nepremičninskega posrednika pa zahtevno in odgovorno.

Program je za vse, ki se boste udeležili NPK usposabljanja za licenco nepremičninskega posrednika na GEA College brezplačen.

Cena za zunanje slušatelje pa je 390 EUR + DDV.

TERMIN: 20. 3. 2023 (16:30 - 20:00)

Predavatelj

Luka Vižintin

Po končanem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem leta 2001 pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik, sem se zaradi želje po pridobitvi interdisciplinarnih znanj vpisal na podiplomski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in ga zaključil leta 2006 s pridobljenim nazivom magister ekonomskih znanosti. V vmesnem času sem opravljal sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani ter leta 2004 uspešno opravil pravniški državni izpit. Nato sem svojo poklicno pot nadaljeval kot odvetniški kandidat, leta 2006 pa sem bil vpisan v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Od takrat do danes opravljam poklic odvetnika, pri svojem delu pa se ukvarjam zlasti s področji civilnega in gospodarskega prava, pri čemer sem posebej specializiran za področje nepremičnin, kar zajema pravno svetovanje pri pravnih poslih v zvezi z nepremičninami, sestavljanje pogodb ter sodelovanje pri večjih nepremičninskih projektih.

Predavatelj

Luka Vižintin

Po končanem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem leta 2001 pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik, sem se zaradi želje po pridobitvi interdisciplinarnih znanj vpisal na podiplomski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in ga zaključil leta 2006 s pridobljenim nazivom magister ekonomskih znanosti. V vmesnem času sem opravljal sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani ter leta 2004 uspešno opravil pravniški državni izpit. Nato sem svojo poklicno pot nadaljeval kot odvetniški kandidat, leta 2006 pa sem bil vpisan v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Od takrat do danes opravljam poklic odvetnika, pri svojem delu pa se ukvarjam zlasti s področji civilnega in gospodarskega prava, pri čemer sem posebej specializiran za področje nepremičnin, kar zajema pravno svetovanje pri pravnih poslih v zvezi z nepremičninami, sestavljanje pogodb ter sodelovanje pri večjih nepremičninskih projektih.

Ugodnosti

  • Za vse prijave, ki jih bomo prejeli do 20. februarja, 2023, vam nudimo 10% popust.
  • Kotizacijo je možno poravnati v dveh obrokih. V primeru vključitve več kandidatov iz istega podjetja, vam na vsakega nadaljnjega udeleženca priznamo 15% popust.
  • Vsem tistim, ki ste izpit opravljali pri nas in na izpitu niste bili uspešni, nudimo 15% popust.

Kontakt

Tanja Moračanin – vodja projektov v izobraževanju in NPK

T: 01 5881 302

E: Tanja.Moracanin@gea-college.si

Cena

  • CENA: 390,00€  (475,80€ z DDV)