Seminar je že pretekel

NPK izpit za nepremičninskega posrednika

Če se želite poklicno ukvarjati s posredovanjem in prodajo nepremičnin morate pridobiti licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, ki jo zahteva Ministrstvo za okolje in prostor.

Pogoji za pridobitev statusa nepremičninskega posrednika: V skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju Ministrstvo za okolje in prostor izda posamezniku na njegovo zahtevo licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in ga vpiše v imenik nepremičninskih posrednikov, če ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit in če ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana.

Da boste izpit uspešno opravili vam predlagamo, da se udeležite NPK usposabljanj (priprave na izpit), ki jih organiziramo na GEA College. Priprave potekajo mesec dni in pol, skupno se izvede 11 srečanj. To je optimalno obdobje za spoznavanje vsebin in dobro pripravo na izpit.

Predavanja potekajo dvakrat tedensko (ob ponedeljkih in četrtkih) med 16.30 in 20.00 uro.

Za več o pripravah na izpit kliknite TUKAJ

TERMIN: 14. 12. 2023 ( Celodnevni )

Zadnji rok za prijavo na izpit je 23. 11. 2023 PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE. 


Pogoji za prijavo na izpit

Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) nepremičninski posrednik/posrednica:

  • ima zaključeno najmanj višjo strokovno izobrazbo (6. raven izobrazbe) ali
  • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
  • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Zadnji rok za prijavo na izpit je 23. 11. 2023 PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE. 


Pogoji za prijavo na izpit

Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) nepremičninski posrednik/posrednica:

  • ima zaključeno najmanj višjo strokovno izobrazbo (6. raven izobrazbe) ali
  • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
  • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Kontakt

Emanuela Eduard Muhič – Strokovna sodelavka v izobraževanju

T: 01 5881 369

E: emanuela.eduard-muhic@gea-college.si

Cena

  • CENA: 210,00€