Seminar je že pretekel

Najpogostejše napake v poslovnih knjigah z vidika davkov

Če želijo podjetja izpolnjevati svoje davčne obveznosti ali izvajati davčne optimizacije, je bistveno, da pravočasno in pravilno knjižijo poslovne dogodke, pri čemer morajo imeti v mislih tudi dejstvo, da ni nujno, da bo davčni organ nek poslovni dogodek (npr. prejeto fakturo ali izvedeno izplačilo) obravnaval ali presojal tako, kot si to želi podjetje. Preveč plačani davki so tako praviloma posledica napak v poslovnih knjigah oziroma premalo skrbnih knjižb in premajhne skrbi za listine, ki lahko služijo kot dokaz v davčnih postopkih. Na seminarju si bomo pogledali, kako se tem napakam izogniti.

TERMIN: 17. 10. 2017 (14:00 - 17:00)

Kaj bo slušatelj pridobil, znal, lahko uporabil?

 • Navodila za pravilno označevanje računovodskih dokumentov.
 • Seznam davkov, ki vplivajo na obračune in na davčno obremenitev podjetja
 • Pregled posebnosti: normirani s.p., izplačila povezanim osebam, …
 • Informacije o sistemu eDavki.
 • Pregled letnih poročil in osnovnih logičnih kontrol; vsebina posameznih postavk in in medsebojna povezanost.
 • Opozorila glede izplačil zaposlenim in zunanjim sodelavcem.
 • Informacije o davčno priznanih stroških za promocijo zdravja na delovnem mestu, varstva pri delu, bonitetah, …

Kaj bo slušatelj pridobil, znal, lahko uporabil?

 • Navodila za pravilno označevanje računovodskih dokumentov.
 • Seznam davkov, ki vplivajo na obračune in na davčno obremenitev podjetja
 • Pregled posebnosti: normirani s.p., izplačila povezanim osebam, …
 • Informacije o sistemu eDavki.
 • Pregled letnih poročil in osnovnih logičnih kontrol; vsebina posameznih postavk in in medsebojna povezanost.
 • Opozorila glede izplačil zaposlenim in zunanjim sodelavcem.
 • Informacije o davčno priznanih stroških za promocijo zdravja na delovnem mestu, varstva pri delu, bonitetah, …

Ugodnosti

Za fizične osebe:

 • 10% popusta za fizične osebe
 • 15% popusta za izbiro 4 seminarjev
 • 25% popusta za izbiro 8 seminarjev ali več

Za pravne osebe:

 • 3 – 5 udeležencev priznamo 10% popust
 • 5 – 7 udeležencev priznamo 15% popust
 • 7 in več udeležencev priznamo 20% popust

Kontakt

Mateja Pirc Vrban – svetovalka v izobraževanju in v postopku NPK

T: 01 5881 325

E. mateja.pirc@gea-college.si

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si

Kategorija: Oznaka: