MIKROEKONOMIJA

Do kakovostnega znanja na dostopen in ugoden način!

Izobraževanja GEA College ponujajo nabor praktično usmerjenih predavanj z različnih področij, ki jih boste zlahka umestili v svoj urnik. Ne zamudite enkratne priložnosti!

Znanje iz mikroekonomije je odlična podlaga za podjetnike!

 

Če želite bolje poznati, kako deluje tržna ekonomija, kakšne posledice ima povečan obseg povpraševanja ali pa kako se obnašajo cene na prostem trgu, izberite izobraževanje mikroekonomija ter tako postanite še bolj konkurenčni na svojem področju!

 

KAKO VAM IZOBRAŽEVANJE LAHKO POMAGA?

Izobraževanje mikroekonomija vam bo pomagalo bolje razumeti osnove delovanja tržnega gospodarstva, obnašanja potrošnikov ter obnašanja cen pod različnimi vplivi. Po zaključenem izobraževanju boste razumeli koncept povpraševanja in ponudbe, poznali različne oblike pravno-organizacijskih oblik organizacij ter razumeli, kako tržne sile določajo dinamiko v gospodarstvu.

 

KATERE TEME POKRIVA IZOBRAŽEVANJE?

 • Uvod v mikroekonomijo.
 • Povpraševanje in ponudba.
 • Obnašanje potrošnikov.
 • Produkcija in stroški.
 • Trg in konkurenca.

 

ČESA SE BOSTE NAUČILI?

 • Poznati temeljne koncepte ekonomske znanosti.
 • Razumeti temelje delovanja tržnega gospodarstva .
 • Razumeti, kako tržne sile določajo cene in vpliv spreminjanja cen na prihodke od prodaje.
 • Razlikovati med ekonomskimi cilji različnih deležnikov in organizacij.
 • Poznati temeljne koncepte stroškov in finančnih poročil.
 • Poznati različne pravno-organizacijske oblike delovanja podjetij.

 

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Izobraževanje mikroekeonomija je namenjeno vsem, ki se soočate z vprašanji:

 • V podjetju je veliko govora o dvigu cen, nižjem povpraševanju itd. Kako lahko bolje razumem vso to dinamiko?
 • Delam v podjetju, a moja izobrazba ni ekonomska. Kako se lahko naučim, kako gospodarstvo deluje?
 • Želim si razumeti povezave med tržnimi silami ter se na podlagi tega bolje odločati v podjetju

 

KAKO IN KDAJ BO POTEKALO IZOBRAŽEVANJE?

Izobraževanje bo potekalo V ŽIVO ali ONLINE (odvisno od COVID-19 razmer).

Cena izobraževanja znaša 450 € + DDV, cena izpita pa 160 € + DDV.

 

 • petek, 10.12. 2021, od 16:30 do 18:50
 • petek, 17.12. 2021, od 16:30 do 18:50
 • torek, 21.12. 2021, od 16:30 do 19:50
 • petek, 07.01. 2022, od 16:30 do 19:50
 • torek, 11.01. 2022, od 16:30 do 19:50
 • petek, 14.01. 2022, od 16:30 do 18:50
 • petek, 21.01. 2022, od 16:30 do 19:50
 • petek, 04.02. 2022, od 16:30 do 18:00 – IZPIT
TERMIN: 10. 12. 2021 (16:30 - 19:50)

KDO SO PREDAVATELJI?

Doc.dr. Boštjan Aver je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer poslovodenje in organizacija. Od septembra 2007 do oktobra 2009 je bil predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., in pred tem več let direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni, d.v.z. Od leta 2000 do začetka leta 2004 je bil zaposlen v Banki Koper, d.d., nazadnje kot vodja enote za Planiranje in nadzor. Od decembra leta 2008 do januarja 2011 je bil predsednik nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in je bil od decembra 2009 do oktobra 2012 tudi član nadzornega sveta in član revizijske komisije družbe Juteks, d.d.. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega managementa. S svojim prispevkom je sodeloval tudi na določenih konferencah na slovenski in mednarodni ravni. Je bil tudi član uredniškega odbora revije Bančni vestnik. Aktivno je sodeloval s Slovenskim združenjem za projektni management. Bil je predavatelj pri predmetu »Poslovne finance« na Fakulteti za Management Koper, od septembra 2007 dalje je nosilec predmeta »Trženje nepremičnin« na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici ter je sodeloval nekaj let kot gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (npr. pri predmetu »Zdravstveno zavarovanje«). Na Visoki strokovni šoli za podjetništvo je habilitiran v docenta za področje financ in računovodstvo in je nosilec predmeta »Učinkovitost, uspešnost in plačilna sposobnost podjetja« ter nosilec predmeta »Upravljalska ekonomija«.

KDO SO PREDAVATELJI?

Doc.dr. Boštjan Aver je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer poslovodenje in organizacija. Od septembra 2007 do oktobra 2009 je bil predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., in pred tem več let direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni, d.v.z. Od leta 2000 do začetka leta 2004 je bil zaposlen v Banki Koper, d.d., nazadnje kot vodja enote za Planiranje in nadzor. Od decembra leta 2008 do januarja 2011 je bil predsednik nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in je bil od decembra 2009 do oktobra 2012 tudi član nadzornega sveta in član revizijske komisije družbe Juteks, d.d.. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega managementa. S svojim prispevkom je sodeloval tudi na določenih konferencah na slovenski in mednarodni ravni. Je bil tudi član uredniškega odbora revije Bančni vestnik. Aktivno je sodeloval s Slovenskim združenjem za projektni management. Bil je predavatelj pri predmetu »Poslovne finance« na Fakulteti za Management Koper, od septembra 2007 dalje je nosilec predmeta »Trženje nepremičnin« na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici ter je sodeloval nekaj let kot gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (npr. pri predmetu »Zdravstveno zavarovanje«). Na Visoki strokovni šoli za podjetništvo je habilitiran v docenta za področje financ in računovodstvo in je nosilec predmeta »Učinkovitost, uspešnost in plačilna sposobnost podjetja« ter nosilec predmeta »Upravljalska ekonomija«.

Kontakt

Tanja Moračanin – vodja projektov v izobraževanju in NPK

T: 01 5881 302

E. tanja.moracanin@gea-college.si

 

Cena

Cena izobraževanja: 450 € + DDV

Kategoriji: ,