Seminar je že pretekel

Mednarodno poslovanje: pogodbe in davki

Svet je vedno bolj povezan in vedno več poslov se sklene in realizira preko državnih meja. Na seminarju bomo spoznali pravne vidike takega poslovanja, predvsem glede sklepanja pogodb, uporabe prava, določitve sodne ali arbitražne pristojnosti, uporabe jezika ipd. Obenem se bomo dotaknili tudi davčnih vprašanj, med drugim ureditve DDV pri čezmejnem poslovanju, transfernih cen in načinov, s katerimi želijo države zajeziti odlivanje dobičkov v tujino. Pri tem pomembno vlogo igrajo sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčenja in evropske direktive o obdavčenju, ki so nad lokalnimi predpisi. Odgovorili bomo tudi na vprašanje, kako ustanoviti podjetje v tujini in začeti mednarodni posel.

TERMIN: 7. 11. 2017 (14:00 - 17:00)

Kaj bo slušatelj pridobil, znal, lahko uporabil?

 • Konkretne napotke glede sklepanja čezmejnih pogodb (dovoljenost, uporaba jezika, …)
 • Nasvete glede uporabe prava in izbire sodne (arbitražne) pristojnosti
 • Prikaz pomembnih davčnih tveganj pri mednarodnem poslovanju in davčnih priložnosti, ki jih ponuja davčna optimizacija
 • Seznanitev s konkretnimi primeri dobre davčne prakse, ki mednarodnim podjetjem predstavljajo pomembne davčne prihranke

Kaj bo slušatelj pridobil, znal, lahko uporabil?

 • Konkretne napotke glede sklepanja čezmejnih pogodb (dovoljenost, uporaba jezika, …)
 • Nasvete glede uporabe prava in izbire sodne (arbitražne) pristojnosti
 • Prikaz pomembnih davčnih tveganj pri mednarodnem poslovanju in davčnih priložnosti, ki jih ponuja davčna optimizacija
 • Seznanitev s konkretnimi primeri dobre davčne prakse, ki mednarodnim podjetjem predstavljajo pomembne davčne prihranke

Ugodnosti

Za fizične osebe:

 • 10% popusta za fizične osebe
 • 15% popusta za izbiro 4 seminarjev
 • 25% popusta za izbiro 8 seminarjev ali več

Za pravne osebe:

 • 3 – 5 udeležencev priznamo 10% popust
 • 5 – 7 udeležencev priznamo 15% popust
 • 7 in več udeležencev priznamo 20% popust

Kontakt

Mateja Pirc Vrban – svetovalka v izobraževanju in v postopku NPK

T: 01 5881 325

E. mateja.pirc@gea-college.si

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si

Kategorija: Oznaka: