Seminar je že pretekel

MAKROEKONOMIJA

 

Do kakovostnega znanja na dostopen in ugoden način!

Izobraževanja GEA College ponujajo nabor praktično usmerjenih predavanj z različnih področij, ki jih boste zlahka umestili v svoj urnik. Ne zamudite enkratne priložnosti!

Vedeti, kako ekonomija deluje, je izjemno pomembno za vsakega podjetnika!

 

Kaj vpliva na spremembe v gospodarstvu? Zakaj prihaja do inflacije ter kakšne posledice na gospodarstvo povzroči brezposelnost? Kaj lahko razberem iz BDP-ja? Izberite izobraževanje »makroekonomija«, kjer boste dobili odgovore na mnoga vprašanja o delovanju gospodarstva ter tako postali še bolj konkurenčni na svojem področju! 

 

KAKO VAM IZOBRAŽEVANJE LAHKO POMAGA?

Pri izobraževanju »makroekeonomija« se boste med drugim tudi naučili, kako delujejo davki na dohodke, na cene dobrin in dejavnike proizvodnje. Razumeli boste, kakšne posledice imajo monetarne politike na obrestne mere ter ostale finančne spremenljivke, kako pomembna je stabilnost cen v ekonomiji ter kako se obnašati v recesiji oziroma ekspanziji.

 

KATERE TEME POKRIVA IZOBRAŽEVANJE?

 • Uvod v makroekonomijo.
 • Merjenje ekonomske aktivnosti.
 • Brezposelnost in inflacija.
 • Agregatno povpraševanje in agregatna ponudba.
 • Makroekonomsko ravnotežje.

 

ČESA SE BOSTE NAUČILI?

 • Poznali boste temeljne koncepte makroekonomske znanosti.
 • Razumeti boste temelje delovanja tržnega gospodarstva.
 • Spoznali boste ključne agregate merjenja stanja in razvoja nacionalnega gospodarstva.
 • Razumeli boste brezposelnost in inflacijo kot dva ključna makroekonomska indikatorja.
 • Spoznati boste temelje ekonomske politike: fiskalne in monetarne.

 

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Izobraževanje makroekonomija je namenjeno vsem, ki se soočate z vprašanji:

 • Kako davčna politika vpliva na naše poslovanje?
 • Kako lahko znanje o investicijah, varčevanju in drugih ekonomskih kategorijah uporabim še v podjetju, kjer delam?
 • Katere makroekonomske kazalce moram spremljati, da lahko v podjetju sprejemam boljše odločitve?

 

KAKO IN KDAJ BO POTEKALO IZOBRAŽEVANJE?

Izobraževanje bo potekalo V ŽIVO ali ONLINE (odvisno od COVID-19 razmer).

Cena izobraževanja znaša 450 € + DDV, cena izpita pa 160 € + DDV.

 

 • sobota, 16.04. 2022, od 9:00 do 13:10
 • sobota, 23.04. 2022, od 9:00 do 13:10
 • sobota, 07.05. 2022, od 9:00 do 13:10
 • sobota, 14.05. 2022, od 9:00 do 13:10
 • sobota, 21.05. 2022, od 9:00 do 13:10
 • četrtek, 02.06. 2022, od 16:00 do 17:40 – IZPIT
TERMIN: 16. 4. 2022 (9:00 - 13:10)

Doc.dr. Boštjan Aver je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer poslovodenje in organizacija. Od septembra 2007 do oktobra 2009 je bil predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., in pred tem več let direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni, d.v.z. Od leta 2000 do začetka leta 2004 je bil zaposlen v Banki Koper, d.d., nazadnje kot vodja enote za Planiranje in nadzor. Od decembra leta 2008 do januarja 2011 je bil predsednik nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in je bil od decembra 2009 do oktobra 2012 tudi član nadzornega sveta in član revizijske komisije družbe Juteks, d.d.. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega managementa. S svojim prispevkom je sodeloval tudi na določenih konferencah na slovenski in mednarodni ravni. Je bil tudi član uredniškega odbora revije Bančni vestnik. Aktivno je sodeloval s Slovenskim združenjem za projektni management. Bil je predavatelj pri predmetu »Poslovne finance« na Fakulteti za Management Koper, od septembra 2007 dalje je nosilec predmeta »Trženje nepremičnin« na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici ter je sodeloval nekaj let kot gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (npr. pri predmetu »Zdravstveno zavarovanje«). Na Visoki strokovni šoli za podjetništvo je habilitiran v docenta za področje financ in računovodstvo in je nosilec predmeta »Učinkovitost, uspešnost in plačilna sposobnost podjetja« ter nosilec predmeta »Upravljalska ekonomija«.

Doc.dr. Boštjan Aver je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer poslovodenje in organizacija. Od septembra 2007 do oktobra 2009 je bil predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., in pred tem več let direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni, d.v.z. Od leta 2000 do začetka leta 2004 je bil zaposlen v Banki Koper, d.d., nazadnje kot vodja enote za Planiranje in nadzor. Od decembra leta 2008 do januarja 2011 je bil predsednik nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in je bil od decembra 2009 do oktobra 2012 tudi član nadzornega sveta in član revizijske komisije družbe Juteks, d.d.. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega managementa. S svojim prispevkom je sodeloval tudi na določenih konferencah na slovenski in mednarodni ravni. Je bil tudi član uredniškega odbora revije Bančni vestnik. Aktivno je sodeloval s Slovenskim združenjem za projektni management. Bil je predavatelj pri predmetu »Poslovne finance« na Fakulteti za Management Koper, od septembra 2007 dalje je nosilec predmeta »Trženje nepremičnin« na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici ter je sodeloval nekaj let kot gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (npr. pri predmetu »Zdravstveno zavarovanje«). Na Visoki strokovni šoli za podjetništvo je habilitiran v docenta za področje financ in računovodstvo in je nosilec predmeta »Učinkovitost, uspešnost in plačilna sposobnost podjetja« ter nosilec predmeta »Upravljalska ekonomija«.

Kontakt

Tanja Moračanin – vodja projektov v izobraževanju in NPK

T: 01 5881 302

E. tanja.moracanin@gea-college.si

 

Cena

Cena izobraževanja: 450 € + DDV

Kategoriji: ,