Seminar je že pretekel

Investicije podjetja

 • Investicije podjetja:
  • opredelitev investicij ter vrste investicij podjetja po časovni dimenziji (kratkoročne, dolgoročne)
  • finančno ovrednotenje investicij: ocena denarnih tokov investicije, ocena stroškov financiranja investicije
  • metode ocenjevanja ekonomske upravičenosti investicije: doba povračila, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, popravljena interna stopnja donosnosti

 

 • Ekonomika (investicijskih) projektov:
  • ekonomika večjih projektov podjetja in projektni management (doba povračila, neto sedanja vrednost, notranja stopnja donosa, kazalniki uspešnosti in učinkovitosti projekta, merjenje ustreznosti projektov

 

 • Kako pripraviti zagonski elaborat projekta (stroški in prihodki projektov, strukturiranje projektov, projektni management itd.):
  • ostali elementi zagonskega elaborata projektov: strategija projekta, vsebina projekta (namenski cilji, objektni rezultati), taktika izvedbe projekta (utemeljitev), plan projekta (faze projekta, retrogradna razčlenitev projekta, kriteriji ocenjevanja trajanja aktivnosti, plani projekta, ekonomika projekta, analiza plana), projekta organizacija, analiza rizikov projekta, analiza vplivnih dejavnikov projekta, matrika kompetenc in odgovornosti, plan kontrole izvajanja projekta, itd.
TERMIN: 8. 11. 2017 (14:00 - 17:00)

Slušatelj bo dobil odgovore na:

 • Katere vrste investicij poznamo?
 • Kako finančno ovrednotimo investicije (npr. kako ocenimo denarne tokove investicije, kako ocenimo stroške financiranja investicije…)?
 • Kako izračunamo dobo povračila posamezne investicije podjetja?
 • Kako izračunamo neto sedanjo vrednost (NPV) posamezne investicije podjetja?
 • Kako izračunamo notranjo stopnjo donosnosti (IRR) posamezne investicije podjetja?
 • Kako izračunamo popravljeno notranjo stopnjo donosnosti (MIRR) posamezne investicije podjetja?
 • Kako pripravimo ekonomiko večjega projekta, da prepričamo vodstvo ali nadzorni svet podjetja o ekonomski upravičenosti projekta?
 • Kako pripraviti zagonski elaborat projekta, ki bo vseboval ključne sestavine (kot so: strategija projekta, vsebina, taktika izvedbe, plan, ekonomika, analiza rizikov, projektna organizacija, analiza vplivnih dejavnikov, plan kontrole izvajanja projekta…)?

Slušatelj bo dobil odgovore na:

 • Katere vrste investicij poznamo?
 • Kako finančno ovrednotimo investicije (npr. kako ocenimo denarne tokove investicije, kako ocenimo stroške financiranja investicije…)?
 • Kako izračunamo dobo povračila posamezne investicije podjetja?
 • Kako izračunamo neto sedanjo vrednost (NPV) posamezne investicije podjetja?
 • Kako izračunamo notranjo stopnjo donosnosti (IRR) posamezne investicije podjetja?
 • Kako izračunamo popravljeno notranjo stopnjo donosnosti (MIRR) posamezne investicije podjetja?
 • Kako pripravimo ekonomiko večjega projekta, da prepričamo vodstvo ali nadzorni svet podjetja o ekonomski upravičenosti projekta?
 • Kako pripraviti zagonski elaborat projekta, ki bo vseboval ključne sestavine (kot so: strategija projekta, vsebina, taktika izvedbe, plan, ekonomika, analiza rizikov, projektna organizacija, analiza vplivnih dejavnikov, plan kontrole izvajanja projekta…)?

Ugodnosti

Za fizične osebe:

 • 10% popusta za fizične osebe
 • 15% popusta za izbiro 4 seminarjev
 • 25% popusta za izbiro 8 seminarjev ali več

Za pravne osebe:

 • 3 – 5 udeležencev priznamo 10% popust
 • 5 – 7 udeležencev priznamo 15% popust
 • 7 in več udeležencev priznamo 20% popust

Kontakt

Mateja Pirc Vrban – svetovalka v izobraževanju in v postopku NPK

T: 01 5881 325

E. mateja.pirc@gea-college.si

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si

Kategorija:

125,00 / 152,50 z DDV

Na zalogi