Seminar je že pretekel

Dopolnilno usposabljanje Nepremičninski posrednik

Izobraževanje bo potekalo preko spleta (online)

Nepremičninski posrednik se je skladno z zakonom (odločba 8. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju) dolžan vsakih pet let dopolnilno usposabljati.

GEA College je pooblaščen za izvajanje dopolnilnega usposabljanja za nepremičninske posrednike in program izvaja .

Predavatelji so strokovnjaki, ki že vrsto let sodelujejo pri pripravah na izpit za NPK nepremičninski posrednik ter imajo veliko praktičnih izkušenj.


Vsebinska področja:

 • Zakon o nepremičninskemu posredovanju
 • Stanovanjski zakon
 • Stvarno pravo
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Urejanje prostora
 • Graditev objektov
 • Kataster nepremičnin
 • Davčna ureditev v prometu z nepremičninami
 • Zemljiška knjiga
 • Notarske listine
 • Osnove vrednotenja nepremičnin

 

Predavanja bodo potekala 18. in 19. oktobra 2022

 • 18.10.2022 – od 12:00 do 18:00
 • 19.10.2022 – od 12:00 do 15:15

Na podlagi obnovitve znanj s področja nepremičnin vam kot pooblaščeni izvajalec izdamo potrdilo o dopolnilnem usposabljanju, ki služi kot merodajen dokument za pristojno Ministrstvo za okolje in prostor.

TERMIN: 18. 10. 2022 (12:00 - 15:15)

Kontakt

Tanja Moračanin – vodja projektov v izobraževanju in NPK

T: 01 5881 302

E: Tanja.Moracanin@gea-college.si

 

Cena

 • CENA: 230,00€  (280,60€ z DDV)

Za vse prijave, ki jih bomo prejeli do 10. septembra 2022, vam nudimo 10% popust.