Seminar je že pretekel

BIM – 3D modeliranje v arhitekturi

Digitalizacija v gradbeni industriji in pomembnost sodelovanja, razumevanja in uporaba informacijskih modelov skozi celoten življenski cikel objekta.

BIM tehnologija se že vrsto let pojavlja v sodobnem načrtovanju, gradnji in pri vzdrževanju gradbenih objektov. Arhitekti, gradbeniki, inštalaterji, geodeti in mnogi drugi projektanti morajo za zagotovitev učinkovitega in kvalitetnega dela, tesno sodelovati z naročniki in izvajalci. Prihranki pri boljši usklajenosti med vsemi vpletenimi v načrtovanje, gradnjo in vzdrževanjem objektov so tako veliki, da v svetu enostavno brez BIM ne gre več. Implementacija BIM tehnologij v delovni proces pa je za podjetja vedno zahtevna naloga.
Na enodnevnem seminarju »BIM včeraj, danes, jutri« bomo praktično prikazali, kako projektanti s pomočjo sodobnih programskih orodij in pravilnih pristopov dvignejo kvaliteto svojih projektov in si poenostavijo delo. Predstavili bomo, kako optimalno sodelovati z vsemi udeleženci na projektu (arhitekti, projektanti, izvajalci, vzdrževalci,…) s pomočjo Autodesk in ostalih programskih rešitev.

Kdo naj se udeleži delavnice?

Seminar je namenjen arhitektom, projektantom in vsem, ki si želijo bolje spoznati BIM proces, ter vsem, ki pri svojem delu potrebujejo digitalno načrtovanje. Vsebina seminarja je namenjena tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli povezani z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem objektov.

Vabljeni:

 • Arhitekti;
 • Projektanti gradbenih konstrukcij;
 • Projektanti strojnih in električnih napeljav;
 • Projektanti lesenih in jeklenih konstrukcij;
 • Investitorjem, predstavnikom občin in vodstev;
 • Izvajalci gradbenih del;
 • Vzdrževalci;
 • Nepremičninarji …

Cilji delavnice?

 • Spoznati prednosti in koristi BIM procesa;
 • Seznaniti se z zakonodajo in s smernicami na področju BIM-a doma in v tujini;
 • Se seznaniti s programsko opremo, ki nastopa v procesu idejne zasnove, načrtovanja, gradnje in vzdrževanja objektov;
 • Praktični vidik uporabe BIM orodij načrtovanju;
 • Spoznati pomembnost 4D (čas) in 5D (denar) faze načrtovanja ter spoznati, kako voditi projekt v teh fazah;
 • Spoznati praktičen primer BIM procesa projektiranja, gradnje in upravljanja v življenjskem ciklu objekta.

Vsebina izobraževanja: 

 • Prehod iz CAD v BIM.
 • Splošno o BIM-u.
 • Zakaj uvajamo BIM?
 • Stopnje uvajanja BIM-a.
 • Zakonodaja v svetu in doma.
 • Direktiva EU.
 • Dosežki pri uvajanju BIM-a v tujini.
 • Praktične izkušnje z uvajanjem BIM-a.
 • BIM Objects, IFC standard.
 • Prikaz BIM procesa planiranja, načrtovanja, gradnje in upravljanja na praktičnem primeru.
 • Klasifikacija objektov.
 • Closed bim, opened bim.
 • BIM knjižnice in njihov pomen.
 • Primeri dobih praks.
 • Diskusija.
TERMIN: 24. 10. 2017 (9:00 - 15:00)

Potek seminarja:

Seminar bo potekal v obliki predavanja, podkrepljen bo s praktičnimi primeri in z izkušnjami iz tujine. Prikazan bo primer BIM procesa planiranja, načrtovanja, gradnje in upravljanja na pilotnem projektu. Ob zaključku seminarja bo priložnost za izmenjavo mnenj in diskusijo o uvajanju BIM-a v Sloveniji.

O predavateljici:

Mateja Matko je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Delavne izkušnje si je pridobivala v različnih arhitekturnih podjetjih, ter leta 2011 začela sodelovati s podjetjem CGS plus. Danes kot vodja oddelka za arhitekturo in visoko gradnjo s svojimi sodelavci uspešno sodeluje s slovenskimi in tujimi partnerji. Je specialist za programsko opremo Autodesk Revit, skrbi za podporo uporabnikom Autodesk, CGS in druge programske opreme. V obsegu svojih nalog skrbi tudi za izobraževanje uporabnikov, BIM implementacijo v podjetjih, pripravi BIM knjižnic za proizvajalce ter sodeluje na različnih razvojnih projektih na področju arhitekture in visoke gradnje.

 

Potek seminarja:

Seminar bo potekal v obliki predavanja, podkrepljen bo s praktičnimi primeri in z izkušnjami iz tujine. Prikazan bo primer BIM procesa planiranja, načrtovanja, gradnje in upravljanja na pilotnem projektu. Ob zaključku seminarja bo priložnost za izmenjavo mnenj in diskusijo o uvajanju BIM-a v Sloveniji.

O predavateljici:

Mateja Matko je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Delavne izkušnje si je pridobivala v različnih arhitekturnih podjetjih, ter leta 2011 začela sodelovati s podjetjem CGS plus. Danes kot vodja oddelka za arhitekturo in visoko gradnjo s svojimi sodelavci uspešno sodeluje s slovenskimi in tujimi partnerji. Je specialist za programsko opremo Autodesk Revit, skrbi za podporo uporabnikom Autodesk, CGS in druge programske opreme. V obsegu svojih nalog skrbi tudi za izobraževanje uporabnikov, BIM implementacijo v podjetjih, pripravi BIM knjižnic za proizvajalce ter sodeluje na različnih razvojnih projektih na področju arhitekture in visoke gradnje.

 

Kontakt

Mateja Pirc Vrban – svetovalka v izobraževanju in v postopku NPK

T: 01 5881 325

E. mateja.pirc@gea-college.si

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si

 

Ugodnosti

Nižja kotizacija za udeležence CGS plus konference 2017:

 • cena samo 190€
Kategorija: