Vodenje

Vodenje, tema, ki je stara kot je staro oblikovanje prvih človeških skupnosti samo, je večno zelena. Kako na nek drugačen način prikazati Scile in Karibde odgovornosti, ki jo vsako podjetje nosi kot pravna oseba, vsak direktor kot fizična in etična oseba, je premnogo. Seminar nudi odgovore na tematike vodenja v času sprememb na nov način.

Blagovna znamka (BUDNJANI d.o.o.) pokriva področje povezovanja 4 inteligenc, in sicer racionalne, emocionalne, duhovne in fizične. Predavanja so zasnovana s celostnim pristopom, kjer se antropološke, ekonomske, psihološke in sociološke refleksije prepletajo na drugačen način, z glavnim ciljem prenosa znanja.

Cilji celotnega programa:

  • prepoznavanje vodenja kot pomembnega člena verige; spoznavanje pomena modrosti in notranjega ravnovesja za uspešno vodenje,
  • povezovanje 4 inteligenc za doseganje kvalitete in dviga globine veščin in kompetenc,
  • dvig samopodobe,
  • razumevanje pomena lastne kontrole nad dejavniki stresa,
  • ustvarjanje podpirajočega delovnega okolja.

 

VSEBINA:

4 teme in 4 pristopi in vidiki novega vodenja.